Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Uitdagende maar bekende wateren

 • 60 funderingen en transitiestukken
 • 385 megawatt duurzaam opgewekt vermogen
 • 400.000 huishoudens worden voorzien van groene stroom
 • Ruim 35 km ten noorden van het Duitse eiland Rügen

Het offshore windpark Arkona (385 megawatt) bevindt zich ruim 35 km ten noorden van het Duitse eiland Rügen. Arkona zal in 2019 volledig in bedrijf zijn en zal dan 400.000 huishoudens voorzien van groene energie. Van Oord was verantwoordelijk voor het transport en de installatie van de 60 monopiles en transitiestukken. Het hefschip Svanen werd ingezet om de zware monopiles in de inhomogene zeebodem van de Oostzee te installeren zonder dat de omgeving hierdoor te veel werd verstoord. Dankzij onze eerdere ervaringen in de Oostzee en de geluidsbeperkende maatregelen die we hebben genomen, kon het project veilig en succesvol worden uitgevoerd. 

Terug in de Oostzee

De zeebodem van de Oostzee bestaat uit veel verschillende grondsoorten, waardoor het moeilijk is om te voorspellen wat je tegen zult komen tijdens het heien van de palen. Gelukkig is dit voor de Svanen geen onbekend terrein: het schip heeft eerder aan diverse projecten in de Oostzee gewerkt, en is dus bekend met de grondsoorten. Wel nieuw voor de Svanen waren de lange en zware monopiles die werden gebruikt bij het Arkona-project. Sommige wegen wel 1200 ton, bij een maximale lengte van 81 meter. Voor de installatie werden de funderingsonderdelen drijvend naar de Svanen op de locatie van de installatie gebracht. Alle zestig monopiles werden zonder problemen en volgens de meest stringente kwaliteits- en veiligheidseisen geïnstalleerd. 

Geluidsreductie

Het geluid van het heien kan negatief uitwerken op het zeeleven. Bij de gunning van de tender en de uitvoering van het project speelde het voorkómen van verstoring van het zeeleven een belangrijke rol. Er werden slimme technieken gebruikt om de eventuele negatieve effecten van de installatiewerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Tijdens het heien werd een Hydro Sound Damper (HSD) gebruikt. Deze werd gemonteerd op het heiframe van de Svanen. De HSD is een soort net gevuld met elastische ballonnen en speciale PE-schuimelementen, dat een gordijn vormt rond de monopile en het geluid onderwater reduceert. Om het geluid onder water nog verder te dempen, werden er twee tijdelijke bellenschermen op de zeebodem gelegd rond de plek waar de monopile de grond in werd gedreven. Deze bellenschermen produceerden luchtbellen die omhoog stegen naar het wateroppervlak, waardoor er een barrière rondom de Svanen ontstond die de geluidsgolven brak en zorgde voor een extra reductie van het geluid. 

Een uitstekende prestatie van de Svanen, waarmee de lat weer een stukje hoger is gelegd als het gaat om geluidsreductie. We mogen trots zijn op het Van Oord-team dat dit in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever heeft neergezet.

Moritz Horn, Managing Director Van Oord Offshore Wind Germany
Moritz Horn, Managing Director Van Oord Offshore Wind Germany

FaunaGuard

Om bruinvissen uit de buurt van het gebied te houden waar de palen werden geheid, heeft Van Oord gebruik gemaakt van de in eigen huis ontwikkelde innovatieve FaunaGuard. Dit akoestische systeem zorgt ervoor dat het zeeleven tijdelijk op een veilige manier wordt afgeschrikt en voorkomt eventuele gehoorschade bij bruinvissen met behulp van gespecialiseerde onderwaterakoestiek. De waarde van de FaunaGuard heeft zich al bewezen bij diverse andere offshore-windparkprojecten, zoals Gemini en Luchterduinen. Dankzij de diverse geluidsbeperkende maatregelen en de FaunaGuard kon het effect op de bruinvissen in de buurt van het project tot een minimum worden beperkt. 

Extra informatie
 • Begindatum
  August 2017
 • Einddatum
  December 2017
 • Locatie
  Duitse deel van de Oostzee
 • Business Unit
  Offshore Wind
 • Opdrachtgever
  E.ON en Statoil