Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Versterking van een indrukwekkende dijk

 • 32,5 km dijk versterkt
 • 75.000 Levvel-blocs worden geïnstalleerd
 • 40.000 ton CO2 wordt bespaard bij de productie van de Levvel-blocs
 • 25 jaar onderhoud

De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming door de zee en het IJsselmeer. Na meer dan 85 jaar zijn er herstelwerkzaamheden aan de dijk nodig. De komende jaren worden diverse innovaties geïntroduceerd. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de energieneutrale Afsluitdijk verkeersveiliger wordt en de kracht van het water kan blijven weerstaan. Dankzij het werk van Van Oord en consortiumpartners BAM en Rebel gaat de dijk binnenkort de 21e eeuw in als nieuw waterbouwkundig icoon en zal de dijk Nederland tot ten minste 2050 afdoende beschermen.

Om onze video’s te bekijken moet je de cookies van derde partijen accepteren. Lees meer in de Privacy en Cookie statement.

Nieuwe, innovatieve bekleding

Aan de kant van de Waddenzee wordt de dijk verhoogd en met een nieuwe bekleding versterkt. Het consortium gebruikt Quattroblocks op het bovenste gedeelte van de dijk en Levvel-blocs voor het merendeel van het onderste dijkgedeelte. Levvel-blocs (een toepassing van de innovatieve XblocPlus) zijn betonblokken die speciaal zijn ontwikkeld voor de Afsluitdijk. In vergelijking met andere bekleding wordt 35% minder beton gebruikt bij de productie van deze innovatieve Levvel-blocs. Dit komt overeen met ongeveer 200.000 kubieke meter beton, waarmee een reductie van 40.000 ton CO2-wordt bereikt, dat wil zeggen maar liefst 56%. De blokken worden geproduceerd in een nieuw gebouwde fabriek. Elke 9 minuten verlaat een blok de productiehal, wat neerkomt op een indrukwekkende productie van minimaal 100 blokken per dag. De Levvel-blocs worden geïnstalleerd door een kraanschip, dat hier in totaal 30 maanden mee bezig zal zijn.

Deze iconische constructie beschermt al 87 jaar lang een groot deel van ons land tegen water. Dankzij deze grootschalige renovatie is de Afsluitdijk over vier jaar klaar voor de toekomst.

Minister Cora van Nieuwenhuizen, Infrastructuur en Waterstaat
Minister Cora van Nieuwenhuizen, Infrastructuur en Waterstaat

Bescherming tegen hoogwater

Een belangrijke functie van de dijk is om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij laagwater stroomt het overtollige water in het IJsselmeer door de spuisluizen naar de Waddenzee. Door het veranderende klimaat en de stijging van de zeespiegel is de afwateringscapaciteit echter niet langer voldoende. Daarom worden er extra spuisluizen en grote, visvriendelijke en energiezuinige pompen gebouwd. Ook versterkte hydraulische constructies en twee nieuwe sluizen ter bescherming tegen hoogwater maken deel uit van het project.

Levvel zorgt ervoor dat met zo min mogelijk energie water kan worden afgevoerd: spuien als het kan, pompen als het moet. Onze opdrachtgever heeft ons de ruimte gegeven om energieverbruik te compenseren door middel van zonne-energie. Dankzij onze oplossing hebben we maar 10% van die ruimte nodig.

Carlos Mollet, Project Director Levvel
Carlos Mollet, Project Director Levvel

Natuurbescherming

Bij de Afsluitdijk zullen verschillende doelstellingen en functies worden gecombineerd. Water, stroming en natuur zullen worden ingezet om het aantal soorten te vergroten. Bovendien moeten nieuwe toeristische en educatieve aspecten een stimulans vormen voor de regionale economie. Aan de Waddenzeekant wordt een fietspad aangelegd, en de autoweg wordt over een lengte van meer dan 32 kilometer aangepast. Om de verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer voor trekvissen te herstellen, wordt een speciale vismigratierivier aangelegd. Levvel is verantwoordelijk voor het maken van de opening in de Afsluitdijk. Dankzij de permanente opening en de verschillende stroomsnelheden moeten trekvissen zonder problemen van zoet naar zout water kunnen zwemmen en andersom.

Duurzame werkgelegenheid

Het consortium is niet alleen een betrouwbare partner voor onze opdrachtgever, maar wil ook duurzame werkgelegenheid creëren voor de lokale gemeenschap. In de piekperiode zullen er ongeveer 800 mensen werken op en rond de Afsluitdijk. Ongeveer 100 banen zijn bedoeld voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is om duurzame werkgelegenheid te creëren: mensen aan het werk helpen én houden. Indien nodig zal het consortium hierbij begeleiding en training bieden.

Extra informatie
 • Begindatum
  2018
 • Einddatum
  2022
 • Locatie
  Noorden van Nederland
 • Business Unit
  The Netherlands
 • Opdrachtgever
  Rijkswaterstaat (onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)