Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Van Oord betrokkenheid bij het strategische ontwikkelingsproject West Nile Delta

 • 5 tot 700 meter waterdiepte
 • Installatie van 350,000 ton steen
 • 1,5 miljard kubieke voet gas per dag
 • Implementatie Innovatief Deep Excavation System (DES)

Egypte heeft een moderne energie-industrie. Het land beschikt over een groot aantal (onshore en offshore) olie- en gasvelden. Er is een ruime hoeveelheid fossiele brandstoffen aanwezig, maar de winning ervan staat nog in de kinderschoenen. De ontwikkeling van het West Nile Delta-project brengt hierin verandering, en draagt bij aan de groeiende behoefte aan energie van het land. De piekproductie van dit project na afronding wordt geschat op 1,5 miljard kubieke voet (± 0,042 miljard kubieke meter) gas per dag, wat overeenkomt met 30% van de huidige gasproductie in Egypte.

Van Oord is trots op zijn bijdrage aan het West Nile Delta-project, waarbij we verantwoordelijk zijn voor het onderwater installeren van stenen, het baggeren op grote diepte en de aanlandingswerkzaamheden. De combinatie van deze projecten is een mooie afspiegeling van onze activiteiten op offshore-gebied.

Beschermen van pijpleidingen

Het West Nile Delta-project is de uitbreiding van gas- en condensaatvelden ongeveer 65 à 85 kilometer uit de kust bij de Egyptische stad Alexandrië. De velden worden fasegewijs ontwikkeld. De eerste fase omvat de uitbreiding van de vijf grote velden Taurus, Libra, Giza, Fayoum en Raven. Sinds maart 2017 wordt al gas gewonnen uit de eerste velden, waarmee de voltooiing van het project voorloopt op schema.

Van Oord is in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van deze gasvelden en heeft een stabiele fundering aangelegd voor de honderden kilometers aan offshore-infrastructuur. Het eerste project, in 2016 bestond uit pre- en postlay-steenstortactiviteiten voor het Taurus en Libra veld. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd door de valpijpschepen Stornes en Nordnes. Steenstorten onder water, is een interventietechniek die de stabiliteit van pijpleidingen optimaliseert. 

De volgende fase was de ontwikkeling van het Giza-, Fayoum- en Raven-veld. Tijdens dit project is steenstorter HAM 602 ingezet voor het steenstorten in ondiep water, met waterdieptes variërend van 5 tot 15 meter. Valpijpschip Nordnes is in zowel 2017 als 2018 ingezet voor het steenstorten in diep water (tot 650 meter).

In totaal was Van Oord betrokken bij vier opdrachten voor het West Nile Delta-project. Dankzij onze innovatieve aanpak en de samenwerking met lokale onderaannemers kon er een effectieve samenwerking met alle betrokken partijen tot stand worden gebracht. Wij zoeken naar de slimste technieken en de meest kosteneffectieve oplossingen voor onze opdrachtgever. Wat betekent dat we altijd weer met nieuwe ideeën komen.

Koos van Oord, Manager Subsea Rock Installation
Koos van Oord, Manager Subsea Rock Installation

Verbinding met de wal

In 2017 installeerde Van Oord de aanlanding die de pijpleidingen van de Giza-, Fayoum- en Raven-velden verbinden met de wal. De offshore pijpleidingen werden op de projectlocatie, in de buurt van de Idku-terminal verbonden met de wal. Ons werk bestond uit het baggeren van een geul, de aanleg van een cofferdam en het trekken van drie pijpleidingen naar de wal, met een 600 tons lier. 

Oplossing voor diepwater baggeren

Het Deep Excavation System (DES) is een grote onderwatergrijper die wordt bediend vanaf een valpijpschip. Op het West Nile Delta project is DES ingezet om de steile hellingen van de Rosetta Canyon te bewerken. De Rosetta Canyon, een geul midden in het Raven-veld is ruim 80 kilometer lang, 700 meter diep en loopt dwars door de route van de offshore pijpleiding. Met de inzet van het DES is Van Oord in staat te baggeren in diep water, waardoor een pijpleiding beter het profiel van de zeebodem volgt.

Lokale samenwerking

Van Oord is sterk gericht op samenwerking: alleen zo bereiken we het beste resultaat. Vóór en tijdens het project is veel aandacht besteed aan de samenwerking met lokale onderaannemers. Een van de grootste uitdagingen van de projecten in Egypte was de productie en het transport van de steen. De steen werd vanuit een steengroeve in Suez getransporteerd naar de haven van Damietta, een afstand van ruim 300 kilometer. Gezien de kans op incidenten bij vervoer over de weg vele malen groter is, is de steen met treinen van de Egyptische nationale spoorwegen vervoerd. 

Extra informatie
 • Begindatum
  November 2016
 • Einddatum
  Mei 2018
 • Locatie
  Egypte
 • Business Unit
  Offshore
 • Opdrachtgever
  Hoofdaannemer Subsea 7, Opdrachtgever BP