Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Droge voeten door sterke duinen en dijken

  • 500 kilometer kustlijn
  • 800 mm neerslag per jaar
  • 13 deltawerken
  • 700 kilometer dijken

Door klimaatverandering neemt de kans op overstromingen toe, zowel in kust- als deltagebieden. ‘Doordat wij gevestigd zijn in een land dat grotendeels onder de zeespiegel ligt, weten wij alles van deze dreiging’, stelt Ronald Schinagl, area director Nederland bij Van Oord. ‘Om droge voeten te garanderen, voert Van Oord regelmatig kustverdedigings- en dijkversterkingsprojecten uit. Mede dankzij onze vindingrijke oplossingen staat Nederland bekend als kenniscentrum op het gebied van watermanagement.’

In de strijd tegen hoogwater zijn wij een sparringpartner voor overheden in vele landen. Als een toonaangevende aannemer van bagger- en waterbouwkundige projecten zijn onze innovatieve oplossingen – naast Nederland – ook terug te vinden in het Verenigd Koninkrijk en Indonesië.

Pieter van Oord, CEO bij Van Oord
Pieter van Oord, CEO bij Van Oord

Om weerstand te kunnen bieden tegen een extreme storm die zich eens in de 10.000 jaar voordoet, legde een Van Oord consortium – in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – brede duinen en stranden aan bij de Hondsbossche en Pettemer zeewering. Het innovatieve projectontwerp zorgt niet alleen voor kustbescherming, maar biedt ook ruimte voor natuurbehoud en recreatieactiviteiten. Niels Hutter, environmental manager bij Van Oord: ‘Om omgevingshinder te beperken en zandverstuiving tegen te gaan, maakten wij gebruik van traditionele, natuurlijke materialen om het aangebrachte zand tegen te houden. Van het aanbrengen van papierpulp bij de aanleg van de duinen tot het planten van circa 640.000 vierkante meter helmgras en het plaatsen van kilometerslange zandschermen van wilgentenen.’ 

De versterking van dit gebied was topprioriteit. Het consortium ging letterlijk de strijd aan met de stijgende zeespiegel door in een korte periode een omvangrijke zandsuppletie uit te voeren. Het nieuw ontwikkelde gebied sluit naadloos aan bij de bestaande duinen van de Noord-Hollandse kust.

Kees Stam, dagelijks bestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Kees Stam, dagelijks bestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Dijkverbetering Hagestein – Opheusden is één van de projecten binnen het programma Ruimte voor de Rivier. Stan Bettinger, project manager bij Van Oord: ‘In opdracht van Waterschap Rivierenland versterkten wij in combinatie ongeveer 18 kilometer dijk verspreid over twee dijkringen, tien werkvakken en vijf gemeenten. Door het aanbrengen van de dijkdeuvels is op een eenvoudige en omgevingsvriendelijke manier de veiligheid van de dijk vergroot. Dijkdeuvels zijn stalen ankerstangen omhult met cement. Ze steken tot in de onderliggende zandlaag en voorkomen dat de dijk bezwijkt bij hoog water. Een slimme oplossing als de werkruimte beperkt is door bijvoorbeeld huizen en begroeiing.’ 

Dankzij de intensieve samenwerking tussen Van Oord, GMB, BAM Infra Speciale Technieken en Royal HaskoningDHV is deze nieuwe methode voor dijkversterking ontstaan. Dit soort innovaties zijn een aanwinst voor het realiseren van ambities die voortkomen uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Ruimte voor de Rivier programma.

Martin Schepers, Programmamanager dijkversterking HWBP bij Waterschap Rivierenland
Martin Schepers, Programmamanager dijkversterking HWBP bij Waterschap Rivierenland

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) versterkt Van Oord de Havendijk in Den Oever. ‘Om overlast te beperken gebruiken we aan de dorpskant van de dijk damwanden in plaats van grond om de dijk te versterken. En om schade door trillingen zo veel mogelijk te voorkomen, worden de damwanden gedrukt in plaats van getrild’, vertelt project manager Wulfert Bontenbal. ‘De damwanden voeren we bovendien aan over het water, waardoor er minder zwaar vrachtverkeer rijdt. De fasering van ons werk is afgestemd op de piekmomenten van visserij, horeca en bedrijfsleven. Zo draagt Van Oord bij aan de veiligheid van dit gebied, zonder het dagelijks leven te verstoren.’

Wij wisten met ons integrale en goed leesbare plan de juiste snaar van het Hoogheemraadschap, de bedrijven en de bewoners van Den Oever te raken.

Ria Gouwens, omgevingsmanager bij Van Oord

Nederland is een land dat leeft met water. Door de eeuwen heen is het water zowel vriend als vijand gebleken. Nederland dankt zijn welvaart aan de ligging aan de Noordzee en in de delta van de grote rivieren, maar juist die ligging brengt ook een bepaalde kwetsbaarheid met zich mee. Tot 2028 moeten meer dan 1.100 kilometer dijken en 256 sluizen en gemalen worden aangepakt. Verspreid over bijna 300 projecten in het hele land; langs de kust, langs de grote rivieren en langs meren. 

Hoe imposant onze waterkeringen ook mogen zijn; we kunnen in dit land nooit op onze lauweren rusten. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de risico’s op nieuwe stormvloeden nemen toe. Daarmee groeit onze kwetsbaarheid. Nederland is voor 60% overstroombaar, en juist in dit gebied wonen maar liefst 9 miljoen mensen. Het werk is nooit klaar, en bij dat werk is samenwerking met waterschappen, provincies, gemeenten, bedrijven, kennisinstituten én burgers onontbeerlijk.

Michèle Blom, directeur-generaal bij Rijkswaterstaat
Michèle Blom, directeur-generaal bij Rijkswaterstaat