Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Moín container terminal in aanbouw

 • 6,5 miljoen kubieke meter zand
 • 40 hectare landaanwinning
 • 1,8 miljoen ton steen
 • 2.200 meter lange golfbreker

Om ervoor te zorgen dat Costa Rica zijn sterke economische positie kan behouden en uitbouwen, heeft de Costa-Ricaanse regering APM Terminals de opdracht verleend voor de bouw van een nieuwe containerterminal in Moín. Samen met het Van Oord – BAM International-consortium wordt een zeer productieve, milieuvriendelijke containerterminal van wereldformaat gerealiseerd in één van de mooiste kustgebieden van Costa Rica. Met behulp van gespecialiseerde technische kennis biedt het consortium hoofd aan uitdagingen met betrekking tot wisselende bodem- en zeecondities en strikte bouwvoorschriften in verband met seismische activiteit.

Samen met het Van Oord – BAM International-consortium werken wij aan een containerterminal van wereldformaat aan de Caraïbische kust. De bouwkundige expertise van deze Nederlandse bedrijven gaf de doorslag bij het besluit van APM Terminals om dit multidisciplinaire project aan hen te gunnen.

Kenneth Waugh, managing director bij APM Terminals Costa Rica
Kenneth Waugh, managing director bij APM Terminals Costa Rica

Tot het uiterste gaan

In 2015 begon steenstorter HAM 601 met de bouw van de ruim 2.200 meter lange golfbreker. Ook sleephopperzuiger Volvox Atalanta ging direct aan de slag om de 6,5 miljoen kubieke meter zand aan te voeren die nodig is voor de landaanwinning. Daarnaast wordt cutterzuiger Castor ingezet om taaie klei te verwijderen en het materiaal te recyclen dat buiten de beoogde grenzen van het terminalgebied terecht is gekomen. Doordat de verschillende projectfases en activiteiten nauw met elkaar samenhangen, is de bouw van de Moín containerterminal een mooi voorbeeld van een complex project. Project director Hans van Meeuwen legt uit: ‘Van het baggerwerk tot de bouw van een golfbreker en grondverbeteringswerkzaamheden: het gebeurt allemaal tegelijkertijd en naast elkaar.’

In 2015 en 2016 zijn de eerste contouren van de 40 hectare grote containerterminal zichtbaar geworden. Een eerste stap in de goede richting. Om ervoor te zorgen dat de krappe planning van het project – met een doorlooptijd van slechts 35 maanden – haalbaar blijft, moet het consortium tot het uiterste gaan.

Mark Roelofs, area director America & Africa bij Van Oord
Mark Roelofs, area director America & Africa bij Van Oord

Zorg voor milieu

Bij de uitvoering van een project in een kwetsbare omgeving moet er met ontzettend veel verschillende dingen rekening worden gehouden. ‘Want ongeacht hoe snel we de werkzaamheden uit moeten voeren, we willen koste wat kost voorkomen dat het milieu, de natuur, eventuele fauna, etc. schade wordt berokkend', aldus project director Hans van Meeuwen. ‘Schildpadden gebruiken dit gebied om hun eieren te leggen. Wij zorgen ervoor dat zij hierin - ondanks onze aanwezigheid - niet worden gestoord. Om dit te bereiken, letten wij goed op de kleur en intensiteit van onze bouwlampen en de manier waarop deze zijn gericht. Hij vult aan: ‘Om te voorkomen dat er illegaal op de eieren wordt gejaagd, verzamelen wij de eieren en brengen wij ze naar een speciaal ingericht kraamgebied. Zodra de eieren zijn uitgekomen, brengen wij de babyschildpadjes weer terug naar het strand, waar ze hun reis naar de oceaan kunnen beginnen. Ieder jaar worden er ongeveer 10.000 zeeschildpadjes geboren en uitgezet.’
Geïnteresseerd in een persoonlijk verhaal van Van Oord's engineering & environmental manager? Lees dan Anneke Hibma's testimonial.

Lokale voordelen

Naast duurzaamheid speelt ook het stimuleren van de economie een belangrijke rol. Dit geldt niet alleen tijdens de uitvoeringsfase, maar ook voor de periode erna. Project director Hans van Meeuwen legt uit: ‘Wij kopen zoveel mogelijk producten lokaal in om de lokale economie te ondersteunen; van het eten voor de kantine tot bouwmaterialen zoals steen, cement en wapeningsstaal. Voor zover mogelijk en beschikbaar huren wij ook lokale mensen in. Wij vergroten hun inzetbaarheid door hen in de praktijk op te leiden in bouwwerkzaamheden en veilig en gezond werken.’ Door het realiseren van dit soort toekomstbepalende projecten, maken exportlanden zoals Costa Rica – inclusief hun bevolking – zich op voor hun rol in de toekomstige wereldeconomie.

Extra informatie
 • Begindatum
  Januari 2015
 • Einddatum
  December 2018
 • Locatie
  Moín, Costa Rica
 • Business Unit
  Baggeren
 • Opdrachtgever
  APM Terminals