Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Baggeren is één van onze drie kernactiviteiten. Wereldwijd zijn wij dé ambitieuze speler op het gebied van baggeren en waterbouw. Deze positie bouwen wij uit door de grenzen van de techniek steeds weer te verleggen. Innovatieve voorbeelden zijn waterinjectiebaggeren en bouwen met de natuur. Samen met internationale experts brengen wij oplossingen voor milieuvraagstukken in de praktijk. Deze innovaties brengen wij samen in de Van Oord Guards.

Havens en waterwegen

Landen blijven hun havens uitbreiden. Dit is noodzakelijk omdat de handel toeneemt en de schepen steeds groter worden. Langere kademuren en bredere en diepere toegangskanalen zijn dan ook hard nodig. Eén van de grootste en  meest iconische maritieme projecten is het baggeren van het nieuwe Suezkanaal. Er werden 21 cutterzuigers ingezet met de grootste en krachtigste baggerschepen ter wereld, waaronder de Artemis. Een ander goed voorbeeld is de bouw van een containerterminal van wereldformaat aan de Caraïbische kust: de Moín terminal in Costa Rica. Van het baggeren tot de bouw van een golfbreker en grondverbeteringswerkzaamheden: het gebeurt allemaal tegelijkertijd en naast elkaar.

Landaanwinning

Verhuizing van het binnenland naar kustgebieden is de trend van de toekomst. Steden en havens groeien daarom in de richting van het water. Door zand uit zee op de waterbodem aan te brengen, maken wij deze groei mogelijk. De terreinen die dan ontstaan, hebben diverse bestemmingen: havens, industrieterreinen, natuurontwikkeling of woningbouw.

Kunstmatige eilanden

Aantrekkelijke kustgebieden breiden de mogelijkheden om er vakantie te vieren continu uit. Er wordt onder andere geïnvesteerd in de uitbreiding van kustlijnen, terreinen voor nieuwe cruiseterminals en de aanleg van moderne luchthavens. Het palmvormige eiland en de eilandenarchipel The World die wij in Dubai realiseerden, zijn voorbeelden van toekomstvisie gecombineerd met vindingrijke uitvoeringsmethoden. 

Kustverdediging

Water en wind vormen een constante bedreiging voor kustgebieden en kunnen het natuurlijke afweermechanisme beschadigen. Gevestigd in een land dat grotendeels onder de zeespiegel ligt, weten wij daar alles van. Kustsuppleties voeren wij uit om de kust te verdedigen tegen erosie. Daarbij roepen wij ook de hulp van de natuur zelf in. Zand als motor van de kustverdediging; wij weten dat mogelijk te maken. 

Aanleg van dijken

Deltagebieden ondervinden niet alleen dreiging van de zee, maar ook van rivierwater. Dijken als bescherming tegen water zijn in Nederland uitgevonden. Wij hebben dan ook ruime ervaring met de aanleg en het onderhoud van dijken, strekdammen, kademuren en diverse varianten van oeverbescherming. 

Boren en springen onder water

Wanneer de waterbodem bijzonder hard is, bieden wij de mogelijkheid om rotsbodems in water te fragmenteren met explosieven. Deze methode heet boren en springen. Wij verwijderen hard gesteente voor infrastructuurprojecten zoals haventoegangskanalen, maar ook voor het maken van sleuven voor leidingen en kabels en de bouw van kades.

Verticale en horizontale drainage

Onze activiteiten houden niet op bij het aanbrengen van zand. Om opgespoten terreinen of het aangebrachte zand voor de aanleg van infrastructuur sneller bouwrijp te maken, zetten wij diverse consolidatietechnieken in. Onze business unit Wicks is gespecialiseerd op dit gebied.

Contact

Bezoek de contactpagina om in contact te treden met één van onze experts.

Meer informatie