Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Noordzeekanaal veiliger en toegankelijker

Van Oord heeft de vaargeul van het Noordzeekanaal op diepte gebracht waardoor grote zeeschepen elkaar weer kunnen passeren van of naar de haven van Amsterdam. In vier jaar tijd is vier miljoen m³ slib uit het Noordzeekanaal gebaggerd waardoor zeeschepen makkelijker en veiliger de zeehavens kunnen aandoen. Met het verwijderen van het vervuilde slib is bovendien het zeldzame brakke watermilieu in het kanaal verbeterd.

Het Noordzeekanaal maakt onderdeel uit van de hoofdtransport as richting het Noord- en West- Europees achterland en is belangrijk voor het afvoeren van overtollig water uit een groot deel van Midden- en-West Nederland. Daarnaast is het brakke milieu in het Noordzeekanaal van grote waarde. Zo versterken de natuurvriendelijke oevers Zuiderpolder en Spaarnwoude elkaar en vormen zij schakels voor de flora en fauna van de omliggende natuur.

Naast het baggeren heeft Van Oord in de afgelopen jaren met andere maatregelen de bereikbaarheid en de veiligheid voor het scheepvaartverkeer verbeterd. In 2007 is de landtong van het Middensluiseiland met 500 meter verkort waardoor schepen vlot en veilig van en naar de Noordzeesluizen kunnen manoeuvreren. Ook is in samenwerking met Haven Amsterdam de Hempukkel ter hoogte van Zaandam verwijderd. De Hempukkel was achtergebleven na de sloop van de Hemspoorbrug en vormde een hinderlijk obstakel voor de scheepvaart.

Het schone slib uit het Noordzeekanaal is verspreid in de Noordzee (1.555.000 m³). Het lichtverontreinigde slib is geborgen in hiervoor gegraven putten in de bodem van het Noordzeekanaal (1 miljoen m³). Het zand (1,6 miljoen m³) dat vrijkwam uit deze putten is gebruikt bij de verbreding van rijksweg A2. De meer vervuilde bagger - klasse 3 - is naar het baggerdepot De Slufter in Rotterdam gebracht (455.000 m³).

Alle werkzaamheden werden in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd. Van Oord zette een breed scala van materieel in, waaronder een winzuiger, een cutterzuiger, sleephopperzuigers kraanschepen en droog grondverzetmaterieel.

Perscontact

Contact Media Relations

Robert de Bruin

31 88 8268234
31 6 53440890
robert.debruin@vanoord.com

Robert de Bruin behandelt alle media vragen over Van Oord's corporate en internationale activiteiten. Bent u niet van de pers, maar heeft u wel een vraag? Gebruik dan ons contactformulier.

Bijlagen zijn rechtenvrij te gebruiken.