Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Rotterdam is gestart met aanleg Maasvlakte 2

Met een druk op de knop heeft voormalig burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam in september 2008 het opspuiten van Maasvlakte 2 in gang gezet. Daarmee is het startsein gegeven voor deze uitbreiding van de haven van Rotterdam. “Een historische dag voor onze mainport. Na 15 jaar plannen maken, discussie en procedures beginnen we nu met deze hoognodige uitbreiding van de haven”, aldus Opstelten. “Maasvlakte 2 is belangrijk voor onze economie en voor onze welvaart. Maar Maasvlakte 2 staat ook symbool voor de vitaliteit van de Nederlandse logistiek, industrie en waterbouw. Die komen samen in dit project”, aldus Hans Smits, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR).


HbR legt Maasvlakte 2 voor eigen rekening en risico aan. Inmiddels is al 40% van de ruimte op Maasvlakte 2 verhuurd aan verschillende containeroverslagbedrijven. Begin dit jaar is een contract ter waarde van € 1,1 miljard gesloten met de baggeraars Boskalis en Van Oord om het eerste deel van de landaanwinning te realiseren. In totaal kost het project € 3 miljard. Het eerste schip moet in 2013 in de nieuwe haven afmeren. De haven van Rotterdam wordt met dit project 20% vergroot.

Alle aanlegvergunningen zijn verleend. Tegen twee ervan lopen nog enkele beroepen, maar die bevatten geen nieuwe inzichten ten opzichte van de eerdere inspraakmomenten.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft de ambitie om van Maasvlakte 2 het meest duurzame havengebied te maken. Dat heeft onder meer geleid tot vergaande afspraken met de bedrijven die zich er zullen vestigen, met name over meer transport van containers per spoor en binnenvaart en minder over de weg. Maar ook de aanleg zelf is vanuit natuur- en milieuoptiek zeer verantwoord. Zo houdt het Havenbedrijf de komende jaren voortdurend in de gaten wat het effect van de aanleg is op het ecosysteem in de Noordzee.

De afgelopen jaren is veel energie gestoken in onderzoek en het maken van afspraken tussen tal van overheden, belangenorganisaties en Havenbedrijf. Met alle betrokken ministeries, de provincie, de gemeente, het bedrijfsleven en een viertal milieuorganisaties is afgesproken dat partijen de komende 25 jaar gezamenlijk zullen monitoren wat de effecten van Maasvlakte 2 zijn op de omgeving, of alle gemaakte afspraken nageleefd worden en of ze wellicht bijstelling nodig hebben.

Perscontact

Contact Media Relations

Robert de Bruin

31 88 8268234
31 6 53440890
robert.debruin@vanoord.com

Robert de Bruin behandelt alle media vragen over Van Oord's corporate en internationale activiteiten. Bent u niet van de pers, maar heeft u wel een vraag? Gebruik dan ons contactformulier.

Bijlagen zijn rechtenvrij te gebruiken.