Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Hoogwaterbeschermingsproject Munnikenland gegund

Rotterdam, 25 juli 2012 - Van Oord heeft opnieuw een project aangenomen uit het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Op 13 juli 2012 heeft het Waterschap Rivierenland het project Munnikenland gegund aan de aannemerscombinatie Van Oord – GMB. Het project wordt uitgevoerd om het gebied aan de zuidzijde van de Waal tussen Brakel en de monding van de Afgedamde Maas te beschermen tegen hoogwater. De uitvoeringswerkzaamheden duren tot eind 2015 met afrondende werkzaamheden tot en met 2016.

Het project  bestaat uit een uiterwaardvergraving van de Brakelse Benedenwaarden en een dijkverlegging in de Buitenpolder Munnikenland. Tijdens het project wordt 2,5 miljoen m3 grond verzet. Hiermee wordt onder meer de nieuwe dijk aangelegd. Er ontstaat meer ruimte voor de rivier, waardoor het waterpeil daalt. Bovendien krijgt Slot Loevestein, gelegen in het projectgebied, een betere ontsluiting. Dit is voor Van Oord het derde project uit het programma Ruimte voor de Rivier. De projecten kribverlaging Waal Fase 2 en Overdiepse polder zijn al in uitvoering.

Perscontact

Contact Media Relations

Robert de Bruin

31 88 8268234
31 6 53440890
robert.debruin@vanoord.com

Robert de Bruin behandelt alle media vragen over Van Oord's corporate en internationale activiteiten. Bent u niet van de pers, maar heeft u wel een vraag? Gebruik dan ons contactformulier.

Bijlagen zijn rechtenvrij te gebruiken.