Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Resultaten Van Oord blijven op goed niveau

  • Persbericht

Rotterdam, 14 maart 2013

  • Omzet op stabiel niveau van EUR 1.676 miljoen
  • Resultaten op goed niveau
  • Orderportefeuille gestegen naar EUR 1,9 miljard
  • Strategie gebaseerd op baggeren, offshore olie en gas en offshore wind
  • Baggermarkt voelt wereldwijde economische crisis
  • Sterk jaar business unit Offshore
  • Laatste 5 jaar EUR 1,3 miljard geïnvesteerd in materieel

 

Omzet en resultaat

De omzet over 2012 bedroeg EUR 1.676 miljoen (2011: EUR 1.715 miljoen) en de nettowinst over 2012 is uitgekomen op EUR 98 miljoen (2011: EUR 118 miljoen). De orderportefeuille is met EUR 1,9 miljard per ultimo 2012 goed gevuld. CEO Pieter van Oord: ‘Het netto resultaat is conform onze verwachtingen. Ondanks de moeilijke economische omstandigheden in grote delen van de wereld zijn wij in staat gebleken onze winstgevendheid op peil te houden. Onze strategie is gebaseerd op drie pijlers: baggeren, offshore olie en gas en offshore wind.’

Activiteiten

Baggeren
De baggermarkt heeft te lijden onder de huidige economische omstandigheden in de wereld. De bouwactiviteiten in Europa zijn terug op een niveau van midden jaren negentig. Vooral de activiteiten in het maritieme transport hebben te lijden gehad onder het terugschroeven van investeringen van overheden en havenautoriteiten. Pieter van Oord: ‘In de baggermarkt zien wij een verschuiving naar projecten buiten Europa. De bezettingsgraad van onze sleephopperzuigers is in 2012 enigszins teruggelopen. Daarentegen is de bezettingsgraad van de cutterzuigers gestegen. Vooral de regio’s Azië en Australië hebben het dit jaar goed gedaan.’

Offshore olie en gas
Van Oord is ook actief in segmenten die minder last hebben van de economische crisis. Met name de activiteiten in de offshore olie- en gasindustrie waren in 2012 succesvol. Opdrachtgevers in de olie- en gasindustrie gaan door met investeren. De wereldwijd toenemende vraag naar energie, de relatief hoge olieprijs en het op peil houden van voldoende reserveposities maakt dat oliemaatschappijen blijven investeren in het ontsluiten van voorraden in de bodem, in diep en in ondiep water. ‘Sinds een aantal jaren voeren wij grote EPC-projecten uit (Engineering, Procurement, Construction) voor de olie- en gasindustrie. Met onze verantwoordelijkheid voor ontwerp,inkoop en uitvoering kunnen wij opdrachtgevers een geïntegreerd dienstenpakket bieden. Positief gevolg hiervan is dat de bezettingsgraad van de valpijpschepen in 2012 is toegenomen’, aldus Pieter van Oord.

Offshore wind
In de business unit Offshore Wind Projects wordt volop geïnvesteerd in mensen en materieel. Pieter van Oord: ‘Met de opdracht voor het windmolenpark Luchterduinen bevestigen wij onze sterke positie in deze markt. Wij hebben met het succesvol bouwen van de EPC-projecten Prinses Amaliapark, Belwind en Teesside een uitstekende trackrecord opgebouwd. De beschikbaarheid van financiering, aansluiting op het stroomnet en onduidelijkheid met betrekking tot subsidiereglementen vertraagden de start van de bouw van een aantal andere parken in Noordwest-Europa. Met de bouw van het windmoleninstallatieschip Aeolus versterken wij onze positie in deze groeimarkt.’

De mensen van Van Oord

De gevolgen van de wereldwijde economische omstandigheden op onze markten hebben geleid tot een daling van het personeelsbestand in 2012. De krimp deed zich voor bij vestigingen buiten Nederland waar variabele contracten niet werden verlengd. Het personeelsbestand in Nederland bleef stabiel. Op de Nederlandse arbeidsmarkt blijft het vinden en binden van goed gekwalificeerd technisch personeel een uitdaging. Het eerder ingezette beleid om gekwalificeerde technische mensen vanuit het buitenland aan te trekken, is in 2012 voortgezet.

Veiligheid, duurzaamheid, milieu

De prestaties op het gebied van veiligheid zijn in 2012 verder verbeterd. De ongevallenfrequentie-index die wij hiervoor hanteren, bleef opnieuw ruim onder het gestelde doel. Op het gebied van milieu zijn in 2012 verdere maatregelen genomen om zowel het brandstofverbruik als de CO2-uitstoot van ons materieel verder te verminderen. Dit draagt tevens bij aan verbetering van de CO2-footprint en levert kostenbesparingen op. Begin dit jaar is Van Oord Nederland gecertificeerd conform de hoogste eisen van de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het certificaat voor Van Oord Nederland is een belangrijke mijlpaal in de doelstellingen over energiereductie van de gehele Van Oord-organisatie.

Investeringen

In het najaar van 2012 vond de doop plaats van de offshore pijpenlegger Stingray. Met dit schip kan Van Oord voor zijn offshore-activiteiten pijpleidingen leggen in ondiep water. In 2012 is met de zelfvarende cutterzuiger Athena een aantal projecten naar grote tevredenheid uitgevoerd. Het zusterschip van de Athena, de Artemis, is in juni 2012 te water gelaten. Deze tweede zelfvarende cutterzuiger wordt in april 2013 in gebruik genomen.
De bouw van de Aeolus, een installatieschip voor de aanleg van offshore windmolenparken, heeft in 2012 vertraging opgelopen door surseance van betaling van de werf waar het schip in aanbouw is. Op basis van de hernieuwde afspraken wordt de Aeolus in de tweede helft van 2013 opgeleverd. Met deze investeringen sluit Van Oord een periode van 5 jaar af, waarin voor EUR 1,3 miljard is geïnvesteerd in materieel. In 2013 wordt een besluit genomen over de voorgenomen investeringen in de periode 2014 - 2018.

Financiering en aandeelhouderschap

De onderneming heeft financieel een solide positie. In de financiering van de onderneming hebben zich in 2012 geen wijzigingen voorgedaan. Ook de aandeelhoudersbelangen bleven in 2012 ongewijzigd. MerweOord B.V., de houdstermaatschappij van de familie Van Oord, is met 78,5% grootaandeelhouder. De investeringsmaatschappijen ConsOord B.V.en Cobepa (Nederland) N.V. hebben een gezamenlijk belang van 21,5%.

Vooruitzichten 2013

Van Oord is niet pessimistisch over 2013. De onderneming verwacht dat de wereldeconomie in 2013 tekenen van enig herstel zal vertonen. Voorzichtigheid is hierbij op zijn plaats, want lokaal en regionaal kunnen er grote verschillen zijn. Er wordt geen herstel van de markt in Europa verwacht. Het orderboek is voor 2013 goed gevuld. De spreiding van de activiteiten over verschillende marktsegmenten en in uiteenlopende delen van de wereld, maakt Van Oord minder gevoelig voor de economische wereldcrisis. In de baggermarkt zal de druk op de prijzen en de bezettingsgraad van de schepen blijven bestaan. Mogelijkheden voor expansie zijn er vooral in de offshoremarkten olie, gas en wind.

 

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 25 april 2013.

Perscontact

Contact Media Relations

Robert de Bruin

31 88 8268234
31 6 53440890
robert.debruin@vanoord.com

Robert de Bruin behandelt alle media vragen over Van Oord's corporate en internationale activiteiten. Bent u niet van de pers, maar heeft u wel een vraag? Gebruik dan ons contactformulier.

Bijlagen zijn rechtenvrij te gebruiken.