Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Van Oord-GMB versterken eiland van Dordrecht

Rotterdam, 28 november 2013 - De combinatie Van Oord – GMB heeft de opdracht ontvangen voor het project dijkversterking Eiland van Dordrecht. Waterschap Hollandse Delta is de opdrachtgever. Het contract heeft een totale waarde van EUR 21 miljoen. De werkzaamheden starten medio 2014 en duren tot eind 2016.

De combinatie is verantwoordelijk voor ontwerp en bouw. Het project omvat de aanpassing van ca. 11 km dijk op vier locaties op het Eiland van Dordrecht en maakt deel uit van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP). Daarnaast worden op deze dijken de fietspaden en wegen gereconstrueerd. Hiertoe wordt ca. 25.000 ton asfaltverharding aangebracht. Tevens worden pers- en hevelleidingen aangepast en wordt de dijk versterkt met ca. 500 m damwanden. In totaal zal de combinatie ca. 1.700.000 m3 grond, zand en klei verzetten. Ook wordt de dijkbekleding (steenzetting) op een aantal locaties vervangen. De combinatie zal diverse kraanschepen, hydraulische graafmachines, dumpers en bulldozers inzetten.

De aanbieding van de combinatie is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op dit project. Het door de combinatie opgestelde plan van aanpak heeft een zeer hoog score op de onderdelen: proceskwaliteit, kwaliteit uitvoeringsmethode en kwaliteit omgevingsmanagement gecombineerd met een scherpe prijsaanbieding. De combinatie heeft hergebruik van vrijkomende materialen (zand en klei) in de werkmethode opgenomen, waardoor het aantal transportbewegingen beperkt blijft. Andere voordelen zijn: minder hinder voor de omgeving, reductie van CO2 en minder stortkosten.

Perscontact

Contact Media Relations

Robert de Bruin

31 88 8268234
31 6 53440890
robert.debruin@vanoord.com

Robert de Bruin behandelt alle media vragen over Van Oord's corporate en internationale activiteiten. Bent u niet van de pers, maar heeft u wel een vraag? Gebruik dan ons contactformulier.

Bijlagen zijn rechtenvrij te gebruiken.