Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Innovatie in dijkversterking: Van Oord – GMB installeren dijkdeuvel

Rotterdam / Opheusden, 19 oktober 2016 – Van Oord en GMB passen voor het eerst de innovatieve dijkdeuvels toe op een dijkvak tussen Hagestein en Opheusden. Deze dijkversterkingsmaatregel heeft als groot voordeel dat het kan worden toegepast op plaatsen met beperkte werkruimte. Opdrachtgever Waterschap Rivierenland omarmt deze nieuwe methode voor het Dijkverbeteringsproject Hagestein – Opheusden (HOP).

Dijkdeuvels zijn stalen ankerstangen omhult met cement. Ze steken tot in de onderliggende zandlaag en voorkomen dat bij hoog water de dijk kan bezwijken. Door het aanbrengen van de dijkdeuvels wordt op een effectieve wijze de veiligheid van de dijk vergroot. Als de werkruimte beperkt is, door bijvoorbeeld huizen en begroeiing, dan is het aanbrengen van deze innovatie een uitkomst. De dijkdeuvels worden geheel binnen het bestaande dijkprofiel aangebracht waardoor er geen ingrepen in de kruin of de teen van de dijk nodig zijn. De omgeving wordt tijdens de werkzaamheden veel minder belast dan met de traditionele plaatsing van damwanden of aanvulling met grond, terwijl de waterveiligheid behouden blijft. Dankzij de intensieve samenwerking tussen Van Oord, GMB, BAM Speciale Technieken en RoyalHaskoningDHV is deze vernieuwende methode voor dijkversterking ontstaan. Naar aanleiding van diverse testen en pilotprojecten is de innovatie verder ontwikkeld.

Johan Bakker, Directeur innovatie Waterschap Rivierenland: ‘Innovatie lukt vaker wel dan niet. Dat blijkt ook hier weer. Om Nederland veilig te houden én veiligheid betaalbaar te houden moeten we –gezamenlijk - alles uit de kast halen.’

Bij het aannemen en uitvoeren van projecten zijn veiligheid, aandacht voor de omgeving, creativiteit en lef voor ons belangrijke aandachtspunten. De dijkdeuvel is een mooi voorbeeld van Marine ingenuity. Wij kijken er naar uit om deze innovatie toe te passen in volgende projecten.

Carlos Mollet, area manager Van Oord Nederland
Carlos Mollet, area manager Van Oord Nederland

Edwin van der Poel, directeur GMB Waterveiligheid & constructies: ‘Met dijkdeuvels kunnen we op een eenvoudige en omgevingsvriendelijke manier dijken versterken. Dankzij modulaire opbouw is uitbreiden in de toekomst mogelijk. We zetten deze waardevolle innovatie graag in om omgevingsbewust en veilig te werken aan projecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma.’

Dijkverbetering Hagestein – Opheusden (HOP)

Dijkverbetering HOP, opdrachtgever Waterschap Rivierenland, omvat het versterken van ongeveer 18 km dijk verspreid over twee dijkringen, tien werkvakken en vijf gemeenten. Het eerste en laatste werkvak liggen 40 km uit elkaar op de zuidelijke oever van de Neder-Rijn en Lek. Gedurende het gehele project voldoet de uitvoerende combinatie Van Oord - GMB aan de belangrijkste contracteisen: het veilig en met minimale hinder de dijk versterken. Dijkverbetering Hagestein – Opheusden is een van de projecten binnen het programma Ruimte voor de Rivier. In dit programma werken regionale overheden en het Rijk samen om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. De rivier krijgt meer ruimte. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit: het rivierengebied moet er in economisch, ecologisch en landschappelijk opzicht beter van worden. Meer weten? www.dijkdeuvel.nl en www.ruimtevoorderivier.nl

Perscontact

Contact Media Relations

Robert de Bruin

31 88 8268234
31 6 53440890
robert.debruin@vanoord.com

Robert de Bruin behandelt alle media vragen over Van Oord's corporate en internationale activiteiten. Bent u niet van de pers, maar heeft u wel een vraag? Gebruik dan ons contactformulier.

Bijlagen zijn rechtenvrij te gebruiken.