Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Grote contrasten in markten tekenen resultaat Van Oord in 2017

  • Persbericht

Rotterdam, 20 maart 2018

- Omzet EUR 1,53 miljard (2016: EUR 1,71 miljard)
- EBITDA EUR 290 miljoen (2016: EUR 333 miljoen)
- Nettoresultaat EUR 78 miljoen (2016: EUR 90 miljoen)
- Orderportefeuille EUR 3,39 miljard (2016: EUR 3,27 miljard)
- Netto schuld EUR 43 miljoen (2016: EUR 79 miljoen)
- Solvabiliteit 37% (2016: 34%)
 

Omzet en resultaat

In 2017 werd een omzet gerealiseerd van EUR 1,53 miljard (2016: EUR 1,71 miljard) en een nettoresultaat van EUR 78 miljoen (2016: EUR 90 miljoen). Met name de omzet van onze baggeractiviteiten was vanuit een historisch perspectief laag (EUR 923 miljoen, 2016: EUR 1,18 miljard). De omzet van Offshore wind bedroeg EUR 403 miljoen en bleef vrijwel gelijk aan het niveau van vorig jaar (EUR 394 miljoen). Ondanks de slechte markt steeg in Offshore oil & gas de omzet tot EUR 204 miljoen (2016: EUR 130 miljoen), dankzij een aantal grote projecten in onze nichemarkten.

Het nettoresultaat bedroeg EUR 78 miljoen (EUR 90 miljoen in 2016). De daling hing vooral samen met een lager activiteitenniveau in de onderneming. De EBITDA bedroeg in 2017 EUR 290 miljoen (2016: EUR 333 miljoen).

Het orderboek is in 2017 stabiel gebleven, op een niveau van EUR 3,39 miljard (2016: EUR 3,27 miljard). Wij namen in 2017 in totaal EUR 1,65 miljard aan werken aan. De orderportefeuille is gevuld met uiteenlopende projecten.

Vooral de moeilijke marktomstandigheden in de bagger- en olie & gassector hebben een stempel gedrukt op 2017. Het werk in offshore wind liet een stabiel beeld zien, en de marktdynamiek in de offshore windsector biedt ons de komende jaren veel kansen. De energietransitie krijgt steeds meer vorm en de bouw van offshore windparken is een groeiende markt waarin wij een sterke positie hebben.

Pieter van Oord, CEO
Pieter van Oord, CEO

Financiële positie

Onze financiële positie is sterk, met een eigen vermogen van EUR 943 miljoen (2016: 905 miljoen) en een netto schuld van EUR 43 miljoen (2016: 79 miljoen). De solvabiliteit eind 2017 bedroeg 37% (2016: 34%).

De daling van de netto schuldpositie in 2017 was het gevolg van de positieve netto kasstroom 2017 van EUR 36 miljoen. Deze werd gedreven door een positieve operationele kasstroom (EUR 178 miljoen) in combinatie met een lage uitstroom inzake netto investeringen (netto EUR 103 miljoen) en met EUR 39 miljoen uitstroom inzake financieringsactiviteiten zijnde dividend.

Baggeren

De baggermarkt was lastig in 2017. Opdrachtgevers nemen lang de tijd voor het uitschrijven van projecten en de concurrentiedruk neemt toe. Veel landen zetten in op stimulering van de eigen economie en gunnen hun werk aan lokale partijen.

Een van de hoogtepunten binnen onze baggerdivisie was het succesvol afsluiten van het Prorva project in Kazachstan. Wij baggerden hier een 70 kilometer lang toegangskanaal met vier cutterzuigers op één van de moeilijkst toegankelijke plekken denkbaar in de Kaspische Zee.

Offshore oil & gas

Voor onze business unit Offshore oil & gas was de markt in zijn geheel genomen niet gunstig, met name door de lage olieprijzen. In de niches waarin Van Oord actief is – SRI (subsea rock installation) en OPI (offshore pipeline installation) – doen we het echter goed. Wij voerden onder meer werk uit in Egypte, waar we een bijdrage leverden aan twee grote gasprojecten in de Middellandse Zee.

Al meer dan dertig jaar is Van Oord marktleider in steenstorten onder water (SRI). Sterke troef om onze positie te waarborgen is onze focus op innovatie. We blijven komen met innovatieve technieken en hypermodern materieel, zoals ons nieuwe valpijpschip Bravenes dat in 2018 in de vaart komt.

Offshore wind

De omzet bij Offshore wind is stabiel. De orderportefeuille is goed gevuld en grote nieuwe projecten worden gestart. Er is veel innovatie in deze sector; turbines worden steeds groter en daarmee wordt de terugverdientijd van een windpark korter. Bovendien heeft het nieuwe Nederlandse kabinet zich gecommitteerd aan de CO2-reductiedoelstellingen van Parijs. Dit betekent dat het bouwen van windparken in de Noordzee het komend decennium doorgaat en dat biedt voor onze onderneming goede perspectieven.

2017 stond bij onze business unit Offshore wind in het teken van voorbereiding van de grote projecten: Norther, East Anglia, Deutsche Bucht en Borssele III & IV. Die worden uitgevoerd in 2018, 2019 en 2020. Wij voerden in 2017 de projecten Walney Extension en Arkona succesvol uit. In 2017 werd de windorganisatie van Bilfinger geïntegreerd in één Van Oord windorganisatie met twee kantoren: Gorinchem en Hamburg.

Marktontwikkelingen

De wereld waarin wij opereren verandert snel en ingrijpend. De markten waarin wij actief zijn, kennen ieder een eigen dynamiek. Voor onze gehele markt geldt dat klanten in toenemende mate behoefte hebben aan een geïntegreerde aanpak van projecten. Dat betekent dat wij steeds vaker inzetten op de gehele keten van ontwerpen, inkopen, bouwen, financieren en onderhouden. Daar zit voor een belangrijk deel de toegevoegde waarde voor onze klanten. Ook thema’s als risicobeheersing en stakeholder management worden steeds belangrijker in onze contacten met klanten.

Afgelopen jaar waren in onze markten de contrasten groot. Onze bagger- en olie & gasactiviteiten hadden last van de crisis in de maritieme wereld. Ondanks een behoorlijk tendervolume werden er onvoldoende projecten gegund. Onder meer doordat projecten werden uitgesteld of geannuleerd. Bovendien staan de prijzen onder druk en is er overcapaciteit in de baggermarkt. Investeringen van olie- en gasmaatschappijen zijn tussen 2014 en 2017 gehalveerd en ook dat is goed merkbaar in de markt. 2017 was echter een redelijk jaar voor onze business unit Offshore oil & gas met een hoge bezettingsgraad voor onze valpijpschepen. Door het lagere werkvolume staan de prijzen echter onder druk.

De marktdynamiek in de offshore windsector laat een compleet ander beeld zien. Door groei van de economie en groei van de wereldbevolking zien we ook groei in het wereldwijde energieverbruik. Op termijn zullen we met duurzame energie in die groeiende behoefte moeten voorzien. Van Oord levert een forse bijdrage aan die energietransitie door het bouwen van windparken op zee. Opvallend zijn de snelle ontwikkelingen in deze markt. In het najaar van 2017 startte een grote modificatie van ons windinstallatieschip Aeolus zodat het de nieuwste generatie windmolens op zee kan installeren. Het feit dat deze modificatie nu al plaatsvindt na oplevering van het schip in 2014, geeft aan hoe snel de technologische ontwikkelingen gaan.

Organisatie

Al met al was 2017 een lastig jaar voor Van Oord. De relatief lage bezettingsgraad van onze baggervloot en de lagere omzet van de onderneming hebben we kunnen opvangen zonder collectieve ontslagen. Dankzij flexibele arbeidscontracten en het natuurlijk verloop onder onze medewerkers kunnen wij deze dalende activiteiten redelijk goed opvangen. Wel hebben reorganisaties plaatsgevonden bij onze onderhoudswerven en op de stationaire vloot. Het totale aantal medewerkers in 2017 is met bijna 400 medewerkers afgenomen naar 4.454 (2016: 4.816).

Om onze organisatie wendbaar te houden, kijken wij kritisch naar wat we doen en hoe we dat doen. In 2017 hebben we het interne lean-programma Value Creation geïntroduceerd om dat bewustzijn in de hele organisatie te bevorderen. Dat nieuwe bewustzijn resulteert in een flinke kostenreductie en – belangrijker nog – in een lichter en leniger bedrijf.

Iedereen die bij ons werkt, vragen wij continu alert te zijn op veiligheid en proactief alle maatregelen te nemen die veiligheid bevorderen. De veiligheidsstatistieken laten een continue verbetering zien. Ook in 2017 is de LTIFR-score verder omlaag gegaan. De veiligheidscultuur bevindt zich op het proactieve niveau.

We hebben aandacht voor de gezondheid en het welzijn van onze mensen. In 2017 hebben we het vitaliteitsprogramma StayFit breed uitgerold in de organisatie. Met als doel zowel fysiek als mentaal de gezondheid te bevorderen. Dat verhoogt de productiviteit en het plezier in het werk en het verlaagt ook het ziekteverzuim.

Sustainability wordt meer en meer een integraal onderdeel van onze projecten. Dat doen we door bij het ontwerpen en uitvoeren van onze projecten meer nadruk te leggen op de toegevoegde waarde voor de samenleving, de ‘true value’ van een (waterbouw) project.

Investeringen

Voortdurend investeren we om onze schepen gereed te hebben voor de toekomst. Twee voorbeelden van ons innovatievermogen zijn de nieuwe sleephopperzuigers Vox Amalia en Vox Alexia. De werf waar beide schepen werden gebouwd is in 2017 in surseance van betaling geraakt. Dat heeft geleid tot vertraging van de levering en tot heronderhandeling van de contracten. Het contract van de Vox Amalia is vervolgens getermineerd, zodat het onder eigen regie kan worden afgebouwd. Ons unieke valpijpschip Bravenes zal in 2018 operationeel zijn. Ook het kraanschip de Werkendam, ons eerste volledig LNG-aangedreven schip, wordt in 2018 in gebruik genomen. Ons installatieschip Aeolus, recentelijk voorzien van een nieuwe 1.600 ton kraan, zal dit jaar starten op het Norther offshore windpark.

Vooruitzichten

In 2018 verwachten wij een hogere omzet dan in 2017 door een hoog activiteitenniveau in de business unit Offshore wind. Onze activiteiten zijn laat cyclisch en wij verwachten in de baggermarkt nog geen herstel, bij offshore olie & gassector houden wij rekening met een licht herstel. In 2018 voorzien wij een hoog tendervolume voor alle activiteiten. Wij werken aan grote complexe tenders, die maatschappelijk relevant zijn: nieuwe havens, grote windprojecten, en andere omvangrijke energie-infrastructuurprojecten.

Na afsluiting van het jaar 2017 zijn we succesvol geweest op twee nieuwe DBFM-projecten in Nederland. In maart 2018 heeft Rijkswaterstaat het project Afsluitdijk definitief gegund aan het consortium Van Oord-BAM-Rebel. Ook heeft Rijkswaterstaat het voornemen tot gunning van het project A16 Rotterdam bekend gemaakt. Dit laatste DBFM-project zal worden uitgevoerd door een consortium met de bouwers Van Oord-Dura Vermeer-TBI-Besix.

2018 wordt een bijzonder jaar, waarin we ons 150-jarig bestaan vieren. Grondlegger Govert van Oord startte in 1868 als zelfstandig ondernemer en legde het fundament voor het huidige Van Oord. Wij vieren dit jubileumjaar met feestelijke doopplechtigheden van onze schepen en met aandacht voor de maatschappij en de toekomstige generaties.

Overige informatie

Op de in dit persbericht gepresenteerde cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

Perscontact

Contact Media Relations

Robert de Bruin

31 88 8268234
31 6 53440890
robert.debruin@vanoord.com

Robert de Bruin behandelt alle media vragen over Van Oord's corporate en internationale activiteiten. Bent u niet van de pers, maar heeft u wel een vraag? Gebruik dan ons contactformulier.

Bijlagen zijn rechtenvrij te gebruiken.