Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Oesters en kunstriffen te water voor nieuwe natuur in windpark op de Noordzee

Rotterdam, 5 november 2018 – Vandaag zijn door Van Oord in samenwerking met Stichting N&M, Stichting Noordzee en Eneco, kooien met platte oesters en rifballen geïnstalleerd in windpark Luchterduinen, 23 kilometer ten westen van IJmuiden. Met het project De Rijke Noordzee wordt onderzocht hoe natuurversterking en het opwekken van duurzame energie elkaar kunnen verrijken.

Vanuit de haven van IJmuiden zijn de rifstructuren met Van Oord’s installatieschip Ham 602 geplaatst in windpark Eneco Luchterduinen op ca. 20 meter diepte. Het kunstrif bestaat uit onder meer kooien met volwassen oesters en rifballen. De totale oppervlakte van deze pilot beslaat 3 hectare (100 x 300m).

Monitoring van de riffen

De natuurontwikkeling in het windpark wordt tot 2022 door Bureau Waardenburg, Sas consultancy en Wageningen Marine Research wetenschappelijk onderzocht met o.a. onderwatercamera’s. Hierbij zal bekeken worden of de oesters voldoende groeien en zich voortplanten, en of hun larven zich in de nabijheid vestigen en een rif gaan vormen. Natuurlijke riffen vervullen een belangrijke functie.  Ze filteren water en zijn een aanhechtingsplek voor en bron van voedsel. Helaas komen deze riffen door menselijk ingrijpen en ziektes vrijwel niet meer voor in de Noordzee. De organisaties onderzoeken nu wat de beste omstandigheden zijn om de onderwaternatuur te ontwikkelen in windparken op zee. 

Blauwdruk voor alle windparken

Windparken op zee zijn hard nodig in de strijd tegen klimaatverandering. De komende jaren groeit het aantal windparken in de Noordzee dan ook sterk. Deze grootschalige bouw van windparken zorgt voor ingrijpende gevolgen voor zowel de natuur als voor de ruimtelijke ordening op de Noordzee. Tegelijkertijd bieden windparken op zee kansen om, naast duurzame energie, positief bij te dragen aan de onderwaternatuur en het verbeteren van biodiversiteit.

Dit demonstratieproject draagt bij aan een blauwdruk voor natuurherstel onder water in windparken op zee, welke toegepast kan worden bij nieuw te bouwen windparken. Zo willen de samenwerkingspartners stimuleren dat de groei van windparken op zee hand in hand gaat met natuurversterking.

Ideale locatie

Vissen over de bodem is in windparken verboden. Daarnaast bieden de palen van windmolens een aanhechtingsplek voor zeeleven. Dat maakt windparken de ideale locatie voor het actief versterken van onderwaternatuur. De geplaatste oesters produceren larven, waardoor er in het gebied een volwaardig rif kan ontstaan dat veel andere soorten aantrekt, zoals krabben, vissen en zeehonden. Zo dient een windpark als kraamkamer voor onderwaternatuur.

Perscontact

Contact Media Relations

Robert de Bruin

31 88 8268234
31 6 53440890
robert.debruin@vanoord.com

Robert de Bruin behandelt alle media vragen over Van Oord's corporate en internationale activiteiten. Bent u niet van de pers, maar heeft u wel een vraag? Gebruik dan ons contactformulier.

Bijlagen zijn rechtenvrij te gebruiken.