Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Eerste monopile voor Borssele III & IV geplaatst

Rotterdam, 25 oktober 2019 - Na ruim twee jaar voorbereiding is de eerste monopile voor het offshore windpark Borssele III & IV geïnstalleerd door Van Oord’s offshore installatieschip Aeolus. De komende maanden plaatst Van Oord in totaal 77 monopiles voor Borssele III & IV en 2 voor het innovatiekavel Borssele V.

Het windpark Borssele III & IV wordt 22 kilometer voor de kust van de provincie Zeeland gerealiseerd en is een van de grootste Nederlandse windparken op zee. De start van het installeren van de monopiles is een mijlpaal bij de bouw van het project en daaropvolgende het leggen van de kabels en de installatie van 77 V164 9,5 megawatt (MW) door MHI Vestas geleverde windturbines. Van Oord voert de Balance of Plant werkzaamheden uit, bestaande uit het ontwerp, het leveren en de bouw van de funderingen en de verbindingskabels. Het offshore-transformatorstation Borssele Beta wordt ontworpen en gebouwd door TenneT. De verwachting is dat het park begin 2021 operationeel is.

Energietransitie

Met de bouw van het windpark Borssele III & IV wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Het offshore windpark Borssele III & IV heeft een totaal geïnstalleerd vermogen van 731,5 MW en levert hiermee voldoende stroom voor ongeveer 825.000 Nederlandse huishoudens. Het windpark maakt onderdeel uit van de routekaart wind op zee die de Nederlandse overheid heeft opgesteld. De routekaart geeft inzicht in de gebieden die aangewezen zijn op de Noordzee waar offshore windparken gebouwd mogen worden.

Blauwwind

Eind december 2016 heeft het consortium Blauwwind de tender gewonnen om het offshore windpark Borssele III & IV te gaan bouwen. Blauwwind bestaat uit Partners Group (45%), Shell (20%), DGE (15%), Eneco Groep (10%) en Van Oord (10%). Het consortium heeft met Shell en Eneco Groep overeenkomsten afgesloten (Power Purchase Agreements) waarin is vastgelegd dat zij voor een periode van 15 jaar allebei 50% van de door de windparken gegenereerde energie afnemen.

Perscontact

Contact Media Relations

Robert de Bruin

31 88 8268234
31 6 53440890
robert.debruin@vanoord.com

Robert de Bruin behandelt alle media vragen over Van Oord's corporate en internationale activiteiten. Bent u niet van de pers, maar heeft u wel een vraag? Gebruik dan ons contactformulier.

Bijlagen zijn rechtenvrij te gebruiken.