Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Financial Close near-shore Windpark Fryslân

Rotterdam, 2 oktober 2019 - Tien banken en de provincie Fryslân financieren samen Windpark Fryslân, dat gebouwd wordt in het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk, zes kilometer uit de Friese kust. Het near-shore windpark wordt gebouwd door Zuiderzeewind, een consortium van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. Nooit eerder ter wereld is er zo’n groot windpark in een binnenwater gebouwd. 

We zijn er trots op nu een windpark te kunnen realiseren, dat voor meer dan 70% bijdraagt aan de Friese doelstelling voor duurzame energie, volop elektriciteit levert aan Friese huishoudens en bedrijven en alle Friezen laat meeprofiteren van het windpark.

Anne de Groot, projectdirecteur van Windpark Fryslân

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân wordt gebouwd door het consortium Zuiderzeewind in het noordelijk deel van het IJsselmeer ten zuiden van de Afsluitdijk nabij Breezanddijk. Het windpark omvat 89 Siemens Gamesa turbines van 4,3 MW, die in een clustervorm worden geplaatst. Het is wereldwijd het grootste windpark dat in een binnenwater wordt gebouwd.   

De voorbereidende werkzaamheden zijn al begonnen. Eind vorig jaar is Van Oord gestart met grondonderzoeken en afgelopen maart met de aanleg van buizen voor stroomkabels die de windturbines met het transformatorstation op Breezanddijk verbinden. Ondertussen is ook de bouw van het transformatorstation gestart en is begonnen met de aanleg van de stroomkabels op de Afsluitdijk. Het consortium werkt waar mogelijk samen met lokale Friese partners. Na oplevering is Siemens Gamesa Renewable Energy verantwoordelijk voor het onderhoud van het windpark gedurende 16 jaar.

Met een vermogen van 382,7 MW levert Windpark Fryslân voldoende energie voor ongeveer 500.000 huishoudens. Het windpark draagt voor ruim 70% bij aan de Friese doelstelling van 530,5 MW windenergie in 2020. In 2021 zal het windpark volledig operationeel zijn.

Natuureiland

De bouw van het windpark omvat ook de aanleg van een natuureiland ten zuiden van de Afsluitdijk van 2 hectare boven water en 25 hectare onder water, dat extra kwaliteit toevoegt aan het rust- en foerageergebied van vissen en vogels.

Perscontact

Contact Media Relations

Robert de Bruin

31 88 8268234
31 6 53440890
robert.debruin@vanoord.com

Robert de Bruin behandelt alle media vragen over Van Oord's corporate en internationale activiteiten. Bent u niet van de pers, maar heeft u wel een vraag? Gebruik dan ons contactformulier.

Bijlagen zijn rechtenvrij te gebruiken.