Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ecoscour: verbetering van natuurwaarden bij offshore-windparken

Rotterdam, 12 oktober 2020 - In het kader van het Two Towers-consortium zet Van Oord de volgende stap in het kader van een onderzoeksprogramma dat moet leiden tot het herstel van de Europese platte oester. Om de methoden te kunnen onderzoeken die worden gebruikt voor de ontwikkeling van oesterriffen op offshore locaties, worden bij Borssele V in de Noordzee in totaal acht rifconstructies met oesters onder water geplaatst.

Ecoscour bij Borssele kavel V

Borssele kavel V, een windpark 20 km uit de Nederlandse kust, is aangewezen als innovatiekavel. De concessie voor deze kavel is toegewezen aan Two Towers, bestaande uit Van Oord, Investri Offshore en Green Giraffe. Een uitgelezen kans dus om geavanceerde technieken te testen en te demonstreren. Een van de technologieën is Ecoscour - een milieuvriendelijke scour protection.

Oesterriffen vormen de basis van een gezond en rijk onderwaterleven. Ze filteren het zeewater en zorgen voor voedsel, schuil- en paaiplaatsen voor vissen en andere in de zee levende soorten. Ruim een eeuw geleden was een vijfde van het Nederlandse deel van de Noordzee bedekt met Europese platteoesterbanken, maar deze zijn verdwenen door overbevissing, habitatverlies en ziekten. Door de aanwijzing van beschermde zeegebieden en de bouw van offshore windparken komen er steeds meer gebieden met een onverstoorde zeebodem. Dit biedt een mogelijkheid om de oesterriffen in de Noordzee te herstellen. Middels het Ecoscour-project wordt kennis over de ontwikkeling van oesterriffen gegenereerd. Van Oord werkt samen met Wageningen Marine Research, HZ University of Applied Sciences, Bureau Waardenburg en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ).

Onderzoek in de praktijk

Offshore windparken op de Noordzee kunnen op steeds grotere schaal bijdragen aan de biodiversiteitsdoelstellingen, het herstel van de ecosysteemfuncties en het verbeteren van de ecosysteemdiensten. Wat dat betreft is innovatiekavel Borssele V een prachtig voorbeeld: het biedt de mogelijkheid om kennis te vergaren over best practices op het gebied van de ontwikkeling van oesterriffen. Het onderzoeksteam onderzoekt op de twee scour protections van Borssele V verschillende methoden voor het uitzetten van levende Europese platte oesters. Dit gebeurt door het installeren van acht verschillende offshore rifstructuren. Op de rifstructuren worden de oesters op uiteenlopende manieren uitgezet, zoals in kooien, los en als substraat. Hierdoor kan worden bepaald welke methode uiteindelijk het beste werkt voor het vestigen van oesterriffen op scour protection. Daarnaast wil het team kennis vergaren over de levensfase waarin de Europese platte oester het beste kan worden uitgezet op scour protection: is dat als volwassen of juist als jonge oester/oesterzaad of een combinatie van beide? Met het Ecoscour-onderzoeksprogramma en het plaatsen van deze acht nieuwe offshore rifstructuren hoopt het onderzoeksteam veel te leren over de grootschalige ontwikkeling van oesterriffen in de Noordzee.

Natuurversterking bij windparken

In de afgelopen twee jaar zijn diverse experimenten uitgevoerd, bijvoorbeeld om te weten te komen welk type substraat het meest geschikt is voor oesterzaad. Dankzij de onderzoeksresultaten is er nu meer inzicht in de opschaling van de ontwikkeling van oesterriffen bij bestaande en toekomstige offshore windparken. Deze kennis stelt ontwikkelaars en windparkeigenaren in staat om methoden voor natuurverbetering mee te nemen bij hun windparken. 

 

Perscontact

Contact Media Relations

Robert de Bruin

31 88 8268234
31 6 53440890
robert.debruin@vanoord.com

Robert de Bruin behandelt alle media vragen over Van Oord's corporate en internationale activiteiten. Bent u niet van de pers, maar heeft u wel een vraag? Gebruik dan ons contactformulier.

Bijlagen zijn rechtenvrij te gebruiken.