Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Statement betreffende het Marginal da Corimba project in Luanda, Angola

Rotterdam, 20 januari 2020 -  Van Oord bevestigt bij het Marginal da Corimba project in Angola, waarover recent publiciteit is ontstaan, steeds conform de geldende standaarden en afspraken met de overheid van Nederland en Angola te hebben geacteerd, op basis van de beschikbare informatie. 

Hieronder licht Van Oord het project en de in de media ter discussie staande punten nader toe.

In 2016 heeft Van Oord, als onderdeel van een consortium met het Angolese bedrijf Urbinveste, een contract toegewezen gekregen van de Angolese overheid voor het project Marginal da Corimba, een project voor de kust van Luanda in Angola. Voor het consortium betreft het een contractvorm waarbij iedere partij verantwoordelijk is voor zijn eigen scope en kosten.

De scope van Van Oord is het ontwerp en de aanleg van nieuw land voor ongeveer 400 hectare stadsuitbreiding. Zoals gebruikelijk, en volgens de eigen compliance regels, heeft Van Oord zorgvuldig due diligence uitgevoerd en laten uitvoeren naar onder meer de consortiumpartner. Uit deze onderzoeken is destijds niets naar voren gekomen waardoor niet aan het project meegewerkt zou kunnen worden.

Het consortium heeft met de Angolese overheid financiële afspraken gemaakt over vooruitbetalingen, gebruikelijk bij dit soort grote infrastructurele projecten. Deze vooruitbetalingen vonden in drie tranches plaats aan Van Oord en consortiumpartner Urbinveste. Een van deze vooruitbetalingen heeft Van Oord gedeeltelijk aan Urbinveste uitgekeerd in buitenlandse valuta op een buitenlandse bank. Dat was zodat Urbinveste buitenlandse leveranciers kon uitbetalen in niet-Angolese valuta. Deze betaling is met goedkeuring van de overheid van Angola gedaan.

Tijdens het afsluiten van het contract met het consortium is aangegeven dat de totale waarde USD 615 miljoen bedraagt. Deze prijs was een plafondprijs. De finale contractprijs zou pas vastgesteld worden na goedkeuring van het ontwerp en de bijbehorende Bill of Quantities (hoeveelheden staat) op basis van daadwerkelijke kosten. Het project heeft deze fase nog niet bereikt.

In opdracht van de Angolese overheid en volgens de eigen compliance regels van Van Oord is een zogeheten Environmental en Social Impact Assessment (ESIA) uitgevoerd door een externe specialist. De ESIA is vervolgens gereviewed door een derde onafhankelijke expert en is formeel vastgesteld door de overheid van Angola in april 2016 en is daarmee conform nationale en internationale wetgeving uitgevoerd.

Recentelijk is vastgesteld dat de uitgevoerde ESIA geen (historische) informatie bevatte over gedwongen uitzettingen die hebben plaatsgevonden in het gebied voor een ander project waar Van Oord niet bij betrokken was. De uitzettingen vonden volgens het nader uitgevoerde onderzoek plaats in juni 2013 en dit was voordat Van Oord zijn activiteiten begon in Angola. Het Van Oord-project is in 2016 gegund.

Van Oord committeert zich volledig aan de internationale wet en regelgeving en hanteert daarbij onder andere de OECD-guidelines. Van Oord keurt de werkwijze van gedwongen verplaatsingen zonder compensatie af en vindt dat de mensen die indertijd gedwongen hun huis hebben moeten verlaten hiervoor een vergoeding zouden moeten krijgen.

Ondanks het feit dat Van Oord hier niet bij betrokken is zegt Van Oord toe zijn invloed daarvoor uit te zullen oefenen.

Na de benoeming van de nieuwe president in Angola annuleerde de nieuw regering in mei 2019 per presidentieel besluit alle in 2016 getekende contracten voor het Luanda-project. Ook het contract van Van Oord en toenmalig consortiumpartner Urbinveste werd geannuleerd. Eveneens is in dit presidentieel besluit aangegeven dat de overheid graag dit project met Van Oord continueert. Op dit moment lopen er gesprekken tussen Van Oord en de Angolese overheid over de voortgang van het project.

Het project zal bij dragen aan nieuwe woningbouw en het ontlasten van de verkeerscongestie in de stad Luanda.

Perscontact

Contact Media Relations

Robert de Bruin

31 88 8268234
31 6 53440890
robert.debruin@vanoord.com

Robert de Bruin behandelt alle media vragen over Van Oord's corporate en internationale activiteiten. Bent u niet van de pers, maar heeft u wel een vraag? Gebruik dan ons contactformulier.

Bijlagen zijn rechtenvrij te gebruiken.