Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Van Oord aandeelhouder van Saare Wind Energy

Rotterdam, 20 oktober 2020 – Na overeenstemming tussen de partijen is Van Oord nu aandeelhouder van Saare Wind Energy. Saare Wind Energy werkt momenteel aan de ontwikkeling van het Saaremaa offshore windpark in Estland. De samenwerking met Van Oord betekent dat Saare Wind Energy het ontwikkelingsproces kan intensiveren dankzij de gecombineerde financiële bijdragen en kennis. Saare Wind Energy bezit uitgebreide kennis over de lokale omstandigheden en de milieueffectrapportage. Van Oord heeft veel ervaring als aannemer in de aanleg van windparken op zee en is tevens betrokken geweest bij de eerste ontwikkelingsfase van diverse windparken.

Saaremaa offshore windpark

Saare Wind Energy is bezig met de ontwikkeling van een gebied tot 200 km2 ten zuidwesten van het Estse eiland Saaremaa. Hier is ruimte voor een windpark met een capaciteit van meer dan 1.000 MW. De voorbereidingen voor het Saaremaa offshore windpark zijn in 2015 gestart. In mei 2020 heeft de Estse regering besloten dat Saare Wind Energy mag overgaan tot de aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning en de bijbehorende milieueffectrapportage. In januari 2020 hebben Saare Wind Energy en Van Oord besloten om samen te gaan werken aan het Saaremaa offshore windpark. De Nederlandse ambassade in Tallinn en het Estonian Investment Agency hebben het initiatief voor deze samenwerking ondersteund.

Offshore integratie in de Baltische landen

Op 30 september 2020 hebben de energieministers van Polen, Denemarken, Estland, Finland, Litouwen, Letland, Duitsland en Zweden en vertegenwoordigers van de Europese Commissie de 'Baltic Sea Declaration on Offshore Wind' ondertekend. Dit is een gezamenlijke verklaring over de ontwikkeling van offshore windenergie en een efficiënte elektriciteitsinfrastructuur die de transmissie van duurzame energie naar de Oostzeelanden moet vergemakkelijken. De verklaring is bedoeld om te komen tot samenwerking bij de ontwikkeling van windenergie op de Oostzee. Hybride projecten, waarbij offshore windparken worden gecombineerd met interconnectoren naar de buurlanden, zullen een belangrijk steunpunt vormen in de totstandkoming van deze elektriciteitsinfrastructuur op zee. Dit tekent de verschuiving van afzonderlijke offshore windparken naar fijnmazige netwerken en energieknooppunten op zee.

De locatie van het Saaremaa windpark is bij uitstek geschikt voor een dergelijk hybride project. Door de combinatie van goede windkracht, aansluiting bij het Marien Ruimtelijk Plan en de mogelijkheid om over de Oostzee interconnectoren naar Zweden en Letland te realiseren, ligt hier een kans voor Estland om als eerste invulling te gaan geven aan de visie van de Baltic Sea Declaration.

Perscontact

Contact Media Relations

Robert de Bruin

31 88 8268234
31 6 53440890
robert.debruin@vanoord.com

Robert de Bruin behandelt alle media vragen over Van Oord's corporate en internationale activiteiten. Bent u niet van de pers, maar heeft u wel een vraag? Gebruik dan ons contactformulier.

Bijlagen zijn rechtenvrij te gebruiken.