Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

CO2-Prestatieladder

Duurzaamheid neemt een belangrijke plek in binnen Van Oord. Op diverse fronten werken collega’s aan duurzame en innovatieve initiatieven. Met onze Marine ingenuity creëren we nieuwe kansen (business) én werken we actief mee aan een betere wereld voor de toekomstige generaties. Om dit meer zichtbaar te maken, hebben wij het duurzaamheidsprogramma Sustainable Earth Actions –S.E.A. gelanceerd. Met S.E.A. richten we ons op drie aandachtsgebieden waar we met onze activiteiten het grootste verschil kunnen maken:  Accelerating Climate initiatives, Enhancing the energy transition en Empowering nature and communities.

CO2-voetafdruk verminderen

Energiebesparing staat bij Van Oord hoog op de duurzaamheidsagenda. Het streven is om de CO2-voetafdruk van zowel ons materieel als onze kantoren te verminderen. Omdat structureel meer dan 90% van onze CO2-uitstoot door ons materieel wordt veroorzaakt ligt hierop onze focus. In 2010 stelden we ons tot doel om de energy efficiency van ons materieel tussen 2010 en 2015 te laten stijgen met tenminste 5%. Dankzij ons investeringsprogramma (nieuwbouw, aanpassing van bestaande schepen en desinvesteringen) was de energy efficiency in 2015 met bijna 6% verbeterd. In 2020 is ons doel om dit verder te laten toenemen tot +7% ten opzichte van 2010.

Met het oog op verdere stappen wordt ons energieverbruik door de werkgroep energiemanagement gemeten, beheerst en beperkt. Dit gebeurt via de volgende actielijnen:

- Investeren in ‘state-of-the-art’-technologie binnen ons nieuwbouwprogramma;
- Samenwerken met leveranciers ten aanzien van energiebesparende maatregelen;
- Tijdig onderhoud uitvoeren op bestaande schepen;
- Trainingsprogramma’s aanbieden aan ons vlootpersoneel;
- Onderzoek doen naar het gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals LNG en biobrandstoffen.

CO2-prestatieladder: inspanningen beloond

In 2016 zag Van Oord Nederland zijn inspanningen op het gebied van energiemanagement beloond met de vernieuwing van het certificaat voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder versie 3.0. Niveau 5 betekent dat Van Oord Nederland - naast de reductie van de eigen CO2-emissies - samen met opdrachtgevers, leveranciers, onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties actief zoekt naar mogelijkheden om de uitstoot van CO2 in de waardeketen verder terug te brengen.

Onze inspanningen worden hieronder verder toegelicht en zijn tevens de vinden op de bedrijvenpagina van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Inzicht & reductie

Van Oord berekent elke zes maanden zijn CO2-voetafdruk en brengt intern en extern verslag uit over de voortgang van energiebesparende maatregelen. Verder verwachten wij van onze belangrijkste toeleveranciers en onderaannemers dat zij meedenken over verdere CO2-reductie. Keten- en sectorinitiatieven spelen daarbij een belangrijke rol.

Van alle projecten die wij met gunningvoordeel hebben verkregen, communiceren wij structureel over de CO2-footprint, de reductiedoelstellingen en -maatregelen van deze projecten. Ook bekijken wij voor de gehele projectenportefeuille welke mogelijkheden er zijn om aan relevante emissiegegevens binnen scope 3 te komen zodat een steeds completer beeld ontstaat van de projectgerelateerde CO2-emissies.

Samenwerking

Van Oord Nederland investeert in samenwerking en het delen van kennis. Dankzij onze betrokkenheid en deelname aan diverse initiatieven vinden we nieuwe, bruikbare kennis omtrent energiereductie en wisselen we ervaringen uit met andere bedrijven, publieke opdrachtgevers en NGO's. Sprekende voorbeelden van zulke samenwerkingsverbanden zijn de onderstaande programma's Duurzaam GWW, Building With Nature en Het Nieuwe Draaien.