Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Duurzaamheid

It’s in our nature to care.

Als familiebedrijf, opgericht 150 jaar geleden, is Van Oord met name gericht op de toekomstige generaties en duurzame zakenrelaties. Zorg voor mensen zit diep in onze organisatie verankerd. Nauw samenwerken met onze opdrachtgevers en partners, met respect voor elkaar en samen proactief werken aan een veilige werkomgeving horen daar vanzelfsprekend bij.

Van Oord werkt actief mee aan het behoud van de aarde, nu en in de toekomst, door het bewaken van de omgeving. Wij streven ernaar om de mogelijke negatieve gevolgen van ons werk op de omgeving te minimaliseren. Onze slimme engineers worden voortdurend aangemoedigd om duurzame werkmethodes en innovaties te ontwikkelen. Sustainability maakt deel uit van onze strategie, besluitvorming en bedrijfsvoering.
 

Creëren van oplossingen van waarde

Duurzaamheid maakt deel uit van onze strategie, besluitvorming en bedrijfsvoering, zodat wij opdrachtgevers oplossingen kunnen bieden die écht van waarde zijn. Met duurzaamheid als een van de pijlers onder onze projectaanpak vertrouwt Van Oord erop projecten met meer succes te kunnen binnenhalen en uitvoeren. 

Wij onderscheiden vier speerpunten:

Via deze prioriteiten komen we uit bij de volgende stap in ons plan om Van Oord als duurzame onderneming te positioneren. Daarbij laten we ons leiden door de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de richtlijnen van het Global Reporting Initiative.

Als familiebedrijf begrijpt Van Oord heel goed dat het bieden van blijvende meerwaarde de sleutel vormt tot succes. We moeten niet vergeten dat we dit bedrijf te leen hebben van de volgende generatie. Hetzelfde geldt voor onze omgeving en ons werkterrein, dus daar moeten we goed voor zorgen en verantwoord mee omgaan, zonder de volgende generatie op te zadelen met problemen die wij nu veroorzaken.

Paul Verheul, Chief Operational Officer
Paul Verheul, Chief Operational Officer

Aansluiten bij de V.N. Sustainable Development Goals

De Verenigde Naties (V.N.) hebben 17 Sustainable Development Goals (SDGs) vastgesteld. Deze mondiale duurzaamheidsdoelstellingen vormen de kern van de Agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 die gericht is op de kwaliteit van de leefomgeving en het bereiken van een wereld zonder armoede, onrecht en discriminatie. Wij dragen bij aan onderstaande zeven SDG's: