Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Aantrekkelijk werkgeverschap

Wij nemen onze verantwoordelijkheid tegenover onze mensen

Van Oord kent een cultuur van verantwoordelijkheid krijgen, nemen en dragen. Wij willen dat al onze mensen prettig en veilig kunnen werken en zich deel van een team voelen. Wederzijds respect, vertrouwen, collegialiteit en fatsoenlijke omgangsvormen zijn hierbij cruciaal.

Onze medewerkers staan bij Van Oord centraal. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het succes van de onderneming. Met een goed personeelsbeleid en een hoge mate van veiligheid weten we goede mensen aan ons te binden. Dankzij goede arbeidsvoorwaarden, training en ontwikkeling en een internationale voertaal (Engels) krijgt iedereen gelijke kansen.

Vitale medewerkers

Van Oord’s beleid voor duurzame inzetbaarheid heeft geresulteerd in de introductie van het vitaliteitsprogramma StayFit. Wij zijn een aantrekkelijke werkgever die voor zijn medewerkers een gezonde omgeving creëert, zowel fysiek als mentaal. Van Oord ondersteunt en stimuleert de continuïteit, productiviteit en plezier in het werk. Met dit programma beogen we om op de lange termijn de inzetbaarheid van onze medewerkers structureel te waarborgen en te verbeteren door verhoging van de betrokkenheid en het werkvermogen en een daling van het verzuim.

Altijd verder leren

In Van Oord’s personeelsbeleid staan vakmanschap, professionaliteit en loopbaan centraal. Ons interne kennisinstituut, de Van Oord Academy, bundelt alle in- en externe opleidingen. Doel hiervan is om medewerkers een uitdagende werkomgeving te bieden waarin zij continu kunnen leren. Dit eigen instituut richt zich op de kernactiviteiten van Van Oord als internationale aannemer en op de expertise van uitvoering, projectmanagement en veiligheid.

Om marktleider te blijven heeft Van Oord een eigen simulator-trainingscentrum. In de kelder van het hoofdkantoor staan drie hypermoderne baggersimulators. Zowel nieuwe als ervaren vlootmedewerkers volgen hier regelmatig trainingen om hun kennis op peil te houden en opgewassen te blijven tegen nieuwe uitdagingen.

Projectrisico's beheersen
Ons interne risicomanagementsysteem is op orde, zo is in 2014 door externe deskundigen vastgesteld. Alles is erop gericht risico’s op voorhand zo veel mogelijk te onderkennen en daarop maatregelen te nemen. Omdat het altijd beter kan en omdat steeds meer projecten steeds complexer worden, zijn wij in 2014 gestart met ons Complex Projects-programma. Daarin worden projectdirecteuren, projectmanagers, commerciële managers en tendermanagers geschoold in het beheersen van complexe projecten. 

Diversiteit
Hoewel Van Oord een familiebedrijf is en gevestigd in Nederland, is het een internationale organisatie. Een aspect daarvan is de culturele diversiteit: op een totaal van ongeveer 4.500 medewerkers hebben wij mensen van 68 verschillende nationaliteiten in dienst. Dat maakt onze organisatie opener, veelzijdiger en flexibeler.

Integriteit
Van alle medewerkers van Van Oord wordt verwacht dat zij zich houden aan onze Gedragscode. Medewerkers van Van Oord kunnen eventuele misstanden melden bij de vertrouwenscommissie.

Personeelsverenigingen
Van Oord heeft drie actieve personeelsverenigingen. Jonge medewerkers tot 35 jaar kunnen lid worden van Young Van Oord. Gepensioneerden kunnen zich aansluiten bij seniorenvereniging VanbOord. Personeelsvereniging De Voordgang kent geen leeftijdsgrenzen en is er voor alle medewerkers in Nederland. Het gezamenlijke doel is om de betrokkenheid bij elkaar en bij Van Oord te versterken.

Meer informatie