Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

CO2-Projectrapportages

Van alle projecten die wij met gunningvoordeel hebben verkregen, communiceren wij structureel over de CO2-footprint, de reductiedoelstellingen en -maatregelen van deze projecten.
 

Projecten

Suppleties Vlieland

Suppleties Vlieland

Status
Opgeleverd

Beschrijving:
Het realiseren van suppletiewerken door het aanbrengen van zandbanketten op de vooroever en het strand van Vlieland Oost.

Werkpakket 1: Vooroeversuppletie Vlieland Oost;
Werkpakket 2: Strandsuppletie Vlieland Oost, incl. havenstrand.

Naam van het contract:
Suppletiecontract 4c, zaaknummer 311.355.03

Opdrachtgever:
Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Gunningsdatum:
19 april 2018

Start uitvoering:
17 september 2018

Opleverdatum
15 december 2018 (opgeleverd)

Download
Suppleties Texel & Ameland

Suppleties Texel & Ameland

Status
In uitvoering

Beschrijving
Bij Texel Midden wordt er een strandsuppletie uitgevoerd van minimaal 1.150.000 m3. Bij Ameland West vindt er een strandsuppletie van minimaal 2.760.000 m3 en een vooroeversuppletie bij Ameland Midden van minimaal 4.600.000 m3 plaats.

Naam van het contract
Suppletiecontract 4b, zaaknummer 311.355.02

Opdrachtgever
Rijkwaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud

Gunningsdatum
27-03-2018

Start uitvoering
Texel Midden: 07-05-2018
Ameland West: 20-03-2019
Ameland Midden: 20-05-2019

Opleverdata
Texel Midden: 10-06-2018
Ameland West: 03-07-2019
Ameland Midden: 15-12-2020 (verwacht)

Download
Dijkversterking Houtribdijk

Dijkversterking Houtribdijk

Status
In uitvoering

Beschrijving
Het project betreft het versterken van de tweezijdig kerende dijk tussen dijkringgebied 8 in de gemeente Lelystad en dijkringgebied 13 in de gemeente Enkhuizen. Het totaal aantal kilometers betreft 26,65 km, waarvan ruim 23,3 km te versterken is. De scope omvat daarnaast ook de versterking van de geleidedammen bij de sluizen in de dijk.

De werkzaamheden op hoofdlijnen zijn:

- 9,6 km dijkversterking met zand
- 13,9 km dijkversterking door overlaging met gepenetreerdbreuksteen (boven water) en vervangen kraagstukken met breuksteen (onder water)
- Aanleg vooroeverdammen
- Versterking bekleding van aanliggende leidammen en grondlichamen
- Fietspad, geleiderail reconstrueren
- Aanleg 288ha natuurgebied ‘Trintelzand A’ met breuksteen, zand en holoceenklei/veen uit de winputten.

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO)

Gunning
21-03-2017

Start uitvoering
11-09-2017

Verwachtte oplevering
06-07-2020

Download
Suppletiewerken Domburg, Westkapelle & Bergen-Egmond

Suppletiewerken Domburg, Westkapelle & Bergen-Egmond

Status
Afgerond

Beschrijving
Zand winnen, vervoeren en suppleren in de vooroever d.m.v. dumpen en/of rainbowen voor de kust van Domburg (940.700 m3), de Westkapelse zeedijk (2.765.025 m3) , Oostkapelle (1.725.000 m3) en Bergen-Egmond (nader te bepalen hoeveelheid).

Naam van het contract
Suppletiecontract 2, zaaknummer 311.094.87

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat Programma's Projecten en Onderhoud

Gunningsdatum
16-12-2016

Start uitvoering
01-06-2017

Verwachtte opleverdatum
31-12-2019

Download
Dijkversterking Havendijk Den Oever

Dijkversterking Havendijk Den Oever

Status
Afgerond

Beschrijving
Het project is onderdeel van het tweede hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2). De werkzaamheden op hoofdlijnen zijn:
- Realiseren ca 550m nieuwe kadeconstructie
- Aanvullen nieuw kadeterrein en deels ophogen van het terrein
- Aanleggen nieuwe bestrating en vervangen wegen/fietspaden
- Vervangen bestaande coupure in de dijk
- Diverse (infrastructurele) inrichtingswerkzaamheden
- Innovatieve dijkversterking over ca 900m

Bij dit project wordt CO2-reductie vooral gezocht via optimalisaties in de ontwerpfase. Dit resulteert in een kleinere hoeveelheid toe te passen staal met een positief effect op de CO2-emissies (lager).

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Gunningsdatum
06-10-2016

Start uitvoering
02-10-2017

Verwachtte opleverdatum
01-12-2019

Download
Onderhoudsbaggerwerk Maasgeulen & IJmuiden

Onderhoudsbaggerwerk Maasgeulen & IJmuiden

Status
In uitvoering

Beschrijving
De hoofdactiviteiten van het project kunnen als volgt worden omschreven:
- Vaargeul op diepte houden (onderhoudsbaggeren)
- Fortput exploiteren

Start uitvoering
01-09-2014

Verwachtte opleverdatum
31-12-2019

Download
Onderhoud Nederrijn en Lek

Onderhoud Nederrijn en Lek

Status
Opgeleverd

Beschrijving
Het project omvat meerjarig onderhoudsbaggerwerk van de vaargeul, het onderhouden van steenbestortingen, het onderhoud van groen en verkeersmeubilair op de oevers en het inspecteren van kunstwerken.

Naam van het contract
Meerjarig onderhoud Nederrijn en Lek

Opdrachtgever
Rijkswaterstaat

Contractduur
08-03-2012 tot 31-05-2018

Download
Limburg Nat

Limburg Nat

Status: In uitvoering
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Dienst Limburg
Meerjarig in stand houden van de natte infrastructuur
Periode: januari 2013 tot december 2017

Aanpassing Breeddiep

Aanpassing Breeddiep

Status: Opgeleverd
Opdrachtgever: Port of Rotterdam
Verbreden doorgang Breeddiep inclusief bodembescherming
Periode: februari 2016 tot november 2016

Download
Stabiliseren ontgrondingen Oosterscheldekering Roompot Oost

Stabiliseren ontgrondingen Oosterscheldekering Roompot Oost

Status: Opgeleverd
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Stabiliseren ontgrondingen door het storten van: 10650 ton staalslakken / 16000 ton breuksteen
Periode: 15 tot 23 november 2016

Download
Zwakke Schakels Noord-Holland

Zwakke Schakels Noord-Holland

Status: Opgeleverd
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Beschrijving: 37 miljoen m³ zandsuppletie
Periode: maart 2014 - maart 2016

Download
Zandsuppletie Scheveningen

Zandsuppletie Scheveningen

Status: Opgeleverd
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Beschrijving 808.000 m³ zand suppleren
Periode januari 2015 tot maart 2015

Download
Ontgrondingskuilen Oosterscheldekering

Ontgrondingskuilen Oosterscheldekering

Status: Opgeleverd
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Beschrijving: Onderhoud middels steenbestortingen
Periode september 2014 tot maart 2015

Download
Uiterwaardvergraving Meinerswijk

Uiterwaardvergraving Meinerswijk

Status: Opgeleverd
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Beschrijving: 400.000 m3 grond vergraven
Periode 2013 - 2014

Download
Zandkreekdam

Zandkreekdam

Status: Opgeleverd
Opdrachtgever: Projectbureau Zeeweringen
Beschrijving: 30.000 ton Hydroblocks aanbrengen t.b.v. kustverdediging
Periode maart 2014 - oktober 2014

Download
Vierbannenpolder

Vierbannenpolder

Status: Opgeleverd
Opdrachtgever: Projectbureau Zeeweringen
Beschrijving 10.000 m² Hillblocks aanbrengen t.b.v. kustverdediging
Periode maart 2014 - juni 2014

Download
Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee

Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee

Status: Opgeleverd
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Beschrijving: Maasgeul onderhouden 4.000.000 tds
Buitenhaven IJmuiden 3.000.000 m³ /jaar
Exploitatie Fortput 2.500.000 m³ /jaar
Periode september 2011 tot 2014

Download
Bestortingen Ontgrondingskuilen in en nabij de Oosterscheldekering

Bestortingen Ontgrondingskuilen in en nabij de Oosterscheldekering

Status: Opgeleverd
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Beschrijving: Onderhoud middels steenbestortingen
Periode november 2013 tot januari 2014

Download
Sophiastrand

Sophiastrand

Status: Opgeleverd
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Beschrijving: 205.000 m³ suppletie
Periode oktober 2013 tot november 2013

Download
Veiligheidsbuffer Oesterdam

Veiligheidsbuffer Oesterdam

Status: Opgeleverd
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Beschrijving: 425.000 m³ suppletie
Periode: augustus 2013 tot november 2013

Download