Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Sustainable supply chain

We nemen onze verantwoordelijkheid door te werken aan een duurzame keten

Van Oord wil zaken doen met betrouwbare en gerespecteerde leveranciers en onderaannemers. Als referentiekader gaan we uit van de beginselen van het UN Global Compact op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en milieu. Op grond van deze principes en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen zijn onze grootste leveranciers in kaart gebracht en beoordeeld. We hebben nu een goed beeld van hoe zij te werk gaan als het om duurzaamheid gaat. 

Prekwalificatie van leveranciers en onderaannemers

Van Oord werkt met een elektronisch prekwalificatiesysteem om leveranciers en onderaannemers te registreren en te monitoren. Ieder jaar wordt onafhankelijk gecontroleerd of dit systeem aan de internationale kwaliteits-, veiligheids- en milieunormen voldoet.

Duurzaam recyclen van schepen

Schepen die technisch, economisch of commercieel gezien verouderd zijn of niet meer aan de wet- en regelgeving voldoen, worden zorgvuldig gedemonteerd. De demontage en recycling gebeurt conform de Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Vessels.

Ballastwatermanagement

Onze schepen nemen ballastwater in om de spanning op de romp te beheersen en de stabiliteit tijdens het varen te verbeteren. Dit transport van ballastwater over zee zorgt echter voor de verspreiding van organismen. Hierdoor kan schade aan ecosystemen ontstaan en kunnen menselijke ziekten worden verspreid. Als internationale waterbouwer met meer dan honderd zeeschepen heeft Van Oord zijn verantwoordelijkheid genomen door een eigen systeem voor ballastwatermanagement te ontwikkelen. Waarom? Om te zorgen dat onze activiteiten zo min mogelijk ongewenste milieueffecten hebben. Dit systeem is goedgekeurd en gecertificeerd door de International Maritime Organisation (IMO) en is tevens gecertificeerd door de Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport. Lees meer over ballastwatermanagement in ons corporate magazine. 

Milieuvriendelijk afval inzamelen

Voor ieder schip heeft Van Oord een eigen afvalbeheerplan. Hierin staat beschreven hoe afval aan boord dient te worden opgeslagen en in de haven moet worden afgeleverd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen acht afvalcategorieën, die gescheiden worden ingezameld. Ook wordt apart aandacht besteed aan herbruikbare en recyclebare materialen.