Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ingenious people

Wij zijn Van Oord

Het zijn de mensen die bepalend zijn voor het succes van Van Oord: hun drijfveren, entrepreneurship, inzet, passie, teamgeest, zorg om elkaar en wat zij willen bijdragen aan de wereld.

Bij Van Oord werken mensen uit 68 verschillende landen. Maar ze hebben allemaal één passie, namelijk voor water en techniek. En allemaal willen ze innovatieve oplossingen vinden voor maritieme uitdagingen om zo het beste resultaat te bereiken. Ongeacht om welk project het gaat of om welk van de 36 landen waar Van Oord werkt.

Passie voor kennis

De kennis en ervaring die Van Oord dankzij zijn rijke geschiedenis heeft opgebouwd, vormen een bron van inspiratie waar we elke dag uit putten. Alleen zo kunnen we werken aan de toekomst. Van onze werknemers verwachten we dat zij altijd op zoek zijn naar nieuwe kennis. We ondersteunen dit door een uitgebreid loopbaanontwikkelingsbeleid. Vanwege de voortdurende veranderingen in onze projecten en de omgeving waarin we werken, betekent werken bij Van Oord levenslang leren, op alle niveaus van de organisatie. Door uitwisseling van kennis te stimuleren, zorgt Van Oord ervoor dat ook de toekomstige generaties hiervan kunnen profiteren. Om het beste resultaat te bereiken werken we samen met onderzoeksinstellingen, lokale deskundigen, universiteiten, brancheorganisaties en NGO’s. Lees meer over onze partners en leveranciers en hoe wij ons inzetten voor de samenleving.

Onze waarden

Wij hebben vier waarden vastgesteld die beschrijven hoe wij onze doelen bereiken:

  • We create
  • We care
  • We work together
  • We succeed

We create

Wij delen een passie voor ondernemerschap en waterbouw. We ontwerpen en realiseren innovatieve maritieme oplossingen op basis van Marine ingenuity, waardoor wij meerwaarde voor onze opdrachtgevers creëren. Dit is ons bestaansrecht, en hiermee leveren wij onze bijdrage aan een welvarende en betere samenleving.

We care

Als familiebedrijf zijn onze mensen belangrijk voor ons. Wij leggen de lat bij onze projecten altijd hoog als het gaat om kwaliteit, veiligheid en integriteit. We zijn bereid om verantwoordelijkheid te nemen en we dragen bij aan een duurzamere wereld. Bij alles wat wij doen staan continuïteit voor de lange termijn en rentmeesterschap voorop.

We work together

Onze organisatie is professioneel en toegewijd, waarbij we sterk geloven in samenwerking – zowel binnen het team als met opdrachtgevers. Alleen dan kunnen we het beste resultaat bereiken. Wij zijn een lerend bedrijf, dat zichzelf continu wil verbeteren. We geloven dat wederzijds respect de sleutel is voor vertrouwen en samenwerking.

We succeed

We zijn competitief ingesteld en bereid om elkaar uit te dagen. We zijn flexibel en passen ons aan veranderende marktomstandigheden aan. Dit doen wij door verantwoorde risico's te nemen en door onze bedrijfsprocessen voortdurend te verbeteren zodat onze opdrachtgevers het beste krijgen. Ons streven is om continuïteit voor de lange termijn en groei van onze onderneming te waarborgen.

Goed personeelsbeleid

Van Oord heeft bijna 5.000 mensen in dienst, met 68 verschillende nationaliteiten, werkzaam in ongeveer 36 verschillende landen. Goed personeelsbeleid en veel aandacht voor veiligheid is van cruciaal belang om onze positie als marktleider te behouden. Zie voor meer informatie over het veiligheidsprogramma van Van Oord: Say YES to safety. Van alle medewerkers van Van Oord wordt verwacht dat zij zich aan onze gedragscode houden.