Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ingenious people

Wij nemen onze verantwoordelijkheid tegenover onze mensen

Wij zijn Van Oord

Het zijn de mensen die bepalend zijn voor het succes van Van Oord: hun drijfveren, entrepreneurship, inzet, passie, teamgeest, zorg om elkaar en wat zij willen bijdragen aan de wereld.

Bij Van Oord werken mensen uit 71 verschillende landen. Maar ze hebben allemaal één passie, namelijk voor water en techniek. En allemaal willen ze innovatieve oplossingen vinden voor maritieme uitdagingen om zo het beste resultaat te bereiken. Ongeacht om welk project het gaat of om welk van de 44 landen waar Van Oord werkt.

Passie voor kennis

De kennis en ervaring die Van Oord dankzij zijn rijke geschiedenis heeft opgebouwd, vormen een bron van inspiratie waar we elke dag uit putten. Alleen zo kunnen we werken aan de toekomst. Van onze werknemers verwachten we dat zij altijd op zoek zijn naar nieuwe kennis. We ondersteunen dit door een uitgebreid loopbaanontwikkelingsbeleid. Vanwege de voortdurende veranderingen in onze projecten en de omgeving waarin we werken, betekent werken bij Van Oord levenslang leren, op alle niveaus van de organisatie. Door uitwisseling van kennis te stimuleren, zorgt Van Oord ervoor dat ook de toekomstige generaties hiervan kunnen profiteren. Om het beste resultaat te bereiken werken we samen met onderzoeksinstellingen, lokale deskundigen, universiteiten, brancheorganisaties en NGO’s. Lees meer over onze partners en leveranciers en hoe wij ons inzetten voor de samenleving.

Goed personeelsbeleid

Van Oord heeft rond de 5.000 mensen in dienst, met 71 verschillende nationaliteiten, werkzaam in ongeveer 44 verschillende landen. Goed personeelsbeleid en veel aandacht voor veiligheid is van cruciaal belang om onze positie als marktleider te behouden. Zie voor meer informatie over het veiligheidsprogramma van Van Oord: Say YES to safety. Van alle medewerkers van Van Oord wordt verwacht dat zij zich aan onze gedragscode houden.

Vitale medewerkers

Van Oord’s beleid voor duurzame inzetbaarheid heeft geresulteerd in de introductie van het vitaliteitsprogramma StayFit. Wij zijn een aantrekkelijke werkgever die voor zijn medewerkers een gezonde omgeving creëert, zowel fysiek als mentaal. Van Oord ondersteunt en stimuleert de continuïteit, productiviteit en plezier in het werk. Met dit programma beogen we om op de lange termijn de inzetbaarheid van onze medewerkers structureel te waarborgen en te verbeteren door verhoging van de betrokkenheid en het werkvermogen en een daling van het verzuim.

Om onze video’s te bekijken moet je de cookies van derde partijen accepteren. Lees meer in de Privacy en Cookie statement.
Meer informatie