Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ingenious people

Wij zijn Van Oord

Het zijn de mensen die bepalend zijn voor het succes van Van Oord: hun drijfveren, entrepreneurship, inzet, passie, teamgeest, zorg om elkaar en wat zij willen bijdragen aan de wereld.

Bij Van Oord werken mensen uit 68 verschillende landen. Maar ze hebben allemaal één passie, namelijk voor water en techniek. En allemaal willen ze innovatieve oplossingen vinden voor maritieme uitdagingen om zo het beste resultaat te bereiken. Ongeacht om welk project het gaat of om welk van de 36 landen waar Van Oord werkt.

Passie voor kennis

De kennis en ervaring die Van Oord dankzij zijn rijke geschiedenis heeft opgebouwd, vormen een bron van inspiratie waar we elke dag uit putten. Alleen zo kunnen we werken aan de toekomst. Van onze werknemers verwachten we dat zij altijd op zoek zijn naar nieuwe kennis. We ondersteunen dit door een uitgebreid loopbaanontwikkelingsbeleid. Vanwege de voortdurende veranderingen in onze projecten en de omgeving waarin we werken, betekent werken bij Van Oord levenslang leren, op alle niveaus van de organisatie. Door uitwisseling van kennis te stimuleren, zorgt Van Oord ervoor dat ook de toekomstige generaties hiervan kunnen profiteren. Om het beste resultaat te bereiken werken we samen met onderzoeksinstellingen, lokale deskundigen, universiteiten, brancheorganisaties en NGO’s. Lees meer over onze partners en leveranciers en hoe wij ons inzetten voor de samenleving.

Onze waarden

Maritiem ondernemerschap
Ons ondernemerschap is verankerd in de eeuwenlange strijd van Nederland tegen het water. Deze unieke Nederlandse eigenschap, die pioniersgeest, is diep in ons bedrijf geworteld en maakt ons de beste partner voor onze opdrachtgevers.

Vakmanschap en inzet
De mensen bij Van Oord zullen zich altijd met veel toewijding en vakmanschap inzetten om het beste resultaat te bereiken. Alleen het beste is goed genoeg.

Gepassioneerd en vindingrijk
Wat ons drijft is onze passie voor water en technologie. We pakken als team uitdagingen aan en proberen uit te puzzelen wat de beste oplossingen zijn. Dat is marine ingenuity ten top.

Integriteit, openheid, respect en teamspirit
De kennis, expertise en het teamwork van de mensen die bij Van Oord werken, vormen de motor achter ons succes. Onze mensen begrijpen dat samenwerking cruciaal is om het best mogelijke resultaat te bereiken. Door open en eerlijk te zijn, bouwen zij relaties op van wederzijds vertrouwen en respect.

Zorg voor mensen
De zorg voor mensen staat in onze organisatie centraal. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers en partners proberen we een gezonde winst te behalen, maar altijd met respect voor elkaar en het milieu. We creëren een klimaat waarin onze werknemers veilig kunnen werken en altijd nieuwe mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen.

Goed personeelsbeleid

Van Oord heeft bijna 5.000 mensen in dienst, met 68 verschillende nationaliteiten, werkzaam in ongeveer 36 verschillende landen. Goed personeelsbeleid en veel aandacht voor veiligheid is van cruciaal belang om onze positie als marktleider te behouden. Zie voor meer informatie over het veiligheidsprogramma van Van Oord: Say YES to safety. Van alle medewerkers van Van Oord wordt verwacht dat zij zich aan onze gedragscode houden.