Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Leveranciersinformatie

Van Oord is ervan overtuigd dat het succes van haar projecten mede afhankelijk is van goed project- en performancemanagement van leveranciers en onderaannemers. We hechten daarom veel waarde aan een goede, professionele werkrelatie om ervoor te zorgen dat we onze doelen bereiken.

Duurzaam inkopen

Het beleid van Van Oord is om materialen, goederen en diensten zo duurzaam mogelijk in te kopen. In 2014 en 2015 hebben we vastgelegd wie onze belangrijkste leveranciers en ondernemers zijn en inmiddels hebben we ook vastgesteld hoe duurzaam hun activiteiten zijn. 

Wilt u onze partner worden?

Van Oord hanteert een elektronisch systeem om haar leveranciers en onderaannemers te registreren en te pre-kwalificeren, maar ook om de prestaties van de huidige te monitoren. We willen ons gestandaardiseerde en systematische inkoopsysteem nog verder uitbouwen om uiteindelijk een nog efficiëntere waardeketen te creëren en de meest effectieve relatie te ontwikkelen. Het systeem wordt ieder jaar door een onafhankelijke partij beoordeeld om te kijken of het nog voldoet aan de internationale kwaliteits-, veiligheids- en milieu-eisen. Het is voor alle leveranciers en onderaannemers verplicht om zich via de Supplier Registration Portal in te schrijven en informatie te verstrekken.

Verklaring zeegaande schepen

Per 1 januari 2019 is er een nieuwe btw regelgeving ingegaan voor de levering en bevoorrading van zeeschepen en het verrichten van diensten aan zeeschepen. Van Oord heeft er voor gekozen een enkele verklaring af te geven voor al zijn als zeegaand geclassificeerde schepen. Deze verklaring vindt u onder deze link. Komt een schip niet op deze lijst voor dan kan deze niet als zeegaand beschouwd worden en wordt er BTW in rekening gebracht voor aankopen uit naam van het betreffende schip. De leverancier blijft verantwoordelijk voor een juiste toepassing van het btw-nultarief.