Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Prestaties & certificering

Een hoge QHSE-standaard (Quality, Health, Safety and Environment – dat staat voor Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu) is bepalend voor ons succes. Door het handhaven van een hoog QHSE-niveau willen wij voldoen aan de verwachtingen van onze opdrachtgevers en ons inzetten voor een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen die voor Van Oord werkt. Wij spannen ons voortdurend in om het aantal ongevallen en incidenten terug te brengen tot nul en de risico's voor de medewerkers, het materieel en de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Veiligheidsdoelen

We meten welke voortgang we maken bij het realiseren van onze veiligheidsdoelen door het aantal ongevallen per 200.000 gewerkte uren te meten. Het aantal ongevallen dat heeft geleid tot verzuim, is sinds 2007 gestaag afgenomen. En elk jaar stellen we hogere veiligheidsdoelen. Dan nog geldt: elk ongeval is er één te veel.

Van Oord streeft een proactieve veiligheidscultuur na: iedereen is verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf en elkaar. Goed leiderschap is daarvoor een basis. Daarom hebben 800 leidinggevenden de Safety Leadership Training gevolgd. Het programma moedigt openheid over veiligheid aan. Dat hoort bij een proactieve cultuur. Een cultuur van elkaar durven aanspreken en durven melden als er iets misgegaan is, zodat we daar van kunnen leren. 

Ons veiligheidsbeleid ontwikkelt zich steeds verder. We komen van reactief en zijn op weg naar proactief. In 2012, 2014 en 2016 heeft TNO metingen gedaan. Volgens de laatste meting uit 2016 is gebleken dat we weer een stap dichter bij een proactieve veiligheidscultuur zijn.

 

Normen en certificeringen

Het Van Oord-Managementsysteem biedt de kaders voor het beheersen van de bedrijfsactiviteiten en -risico’s. Het beschrijft de bedrijfsprocessen en zorgt ervoor dat ons werk altijd dezelfde hoge kwaliteit heeft. Dit geïntegreerde managementsysteem geldt voor alle projecten van Van Oord. Hieruit blijkt het belang dat wij hechten aan kwaliteit, gezondheid, veiligheid en de omgeving. 

Van Oord is gecertificeerd volgens ISO 9001: 2015 (kwaliteitsmanagement); ISO 14001: 2015 (milieumanagement) en ISO 45001 : 2018 (arbo management). Voor deze drie normen heeft Van Oord een multisite-certificate, wat betekent dat alle juridische entiteiten van Van Oord zijn gedekt door een collectieve certificatieschema. In aanvulling hierop heeft een aantal juridische entiteiten ook eigen certificaten voor bepaalde normen. In Nederland hebben wij ons energiemanagement certificieerd met een level 5 op de CO2-prestatieladder. Ook volgt Van Oord de ISM-code en wij zijn in het bezit zijn van een "Document of Compliance" (DOC). Ons personeelsmanagement voor de vloot beschikt over het certificaat conform de Maritime Labour Convention. Wij bezitten alle certificaten die voor onze sector van belang zijn. 

Neem contact op met de QHSE-afdeling voor meer informatie.