Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Prestaties & certificering

Een hoge QHSE-standaard (Quality, Health, Safety and Environment – dat staat voor Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu) is bepalend voor ons succes. Door het handhaven van een hoog QHSE-niveau willen wij voldoen aan de verwachtingen van onze opdrachtgevers en ons inzetten voor een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen die voor Van Oord werkt. Wij spannen ons voortdurend in om het aantal ongevallen en incidenten terug te brengen tot nul en de risico's voor de medewerkers, het materieel en de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Veiligheidsdoelen

Dankzij het veiligheidsprogramma van Van Oord is het aantal ongevallen met letsel de afgelopen tien jaar gestaag afgenomen. In het eerste kwartaal van 2019 nam het verzuim door letsel echter scherp toe. We hebben maatregelen getroffen om deze verontrustende trend te keren. Zo zijn we in mei 2019 bedrijfsbreed een Safety News Alert-campagne begonnen. Tijdens teambesprekingen over projecten, werven, schepen en kantoren stond veiligheid hoog op de agenda. Aan de teams werden zes open vragen voorgelegd en een film getoond met indringende verhalen van collega’s. De campagne bracht een levendige discussie teweeg en was een echte ‘wake-up call’. Meer dan 150 teams hebben de uitkomsten van deze discussies met elkaar gedeeld. Alle teamafspraken over veiligheid en foto’s zijn te vinden op de speciale Safety News Alert-website. De Total Reportable Incident Rate (TRIR) waarbij sprake is van letsel is daarna afgevlakt en kwam in december 2019 uit op 0,65.
Van Oord hanteert al sinds 2012 de Veiligheidsladder als instrument om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en de veiligheidscultuur te versterken. Deze ladder geeft de volwassenheid van een bedrijf aan op het gebied van veiligheid. Van Oord wil proactief zijn (niveau 4) en zorgen dat de veiligheid doorlopend wordt verbeterd door waarden en leiderschap. Sinds 2018 is het in Nederland mogelijk om als bedrijf een officiële certificering te krijgen voor de veiligheidscultuur. Van Oord besloot dit aan te vragen voor de business units Netherlands, Offshore Wind en Offshore. In 2019 hebben we met succes een audit doorlopen van Lloyd’s Register voor niveau 4 op de Veiligheidsladder.

Normen en certificeringen

Het Van Oord-Managementsysteem biedt de kaders voor het beheersen van de bedrijfsactiviteiten en -risico’s. Het beschrijft de bedrijfsprocessen en zorgt ervoor dat ons werk altijd dezelfde hoge kwaliteit heeft. Dit geïntegreerde managementsysteem geldt voor alle projecten van Van Oord. Hieruit blijkt het belang dat wij hechten aan kwaliteit, gezondheid, veiligheid en de omgeving. 

Van Oord is gecertificeerd volgens ISO 9001: 2015 (kwaliteitsmanagement); ISO 14001: 2015 (milieumanagement) en ISO 45001 : 2018 (arbo management). Voor deze drie normen heeft Van Oord een multisite-certificate, wat betekent dat alle juridische entiteiten van Van Oord zijn gedekt door een collectieve certificatieschema. In aanvulling hierop heeft een aantal juridische entiteiten ook eigen certificaten voor bepaalde normen. In Nederland hebben wij ons energiemanagement certificieerd met een level 5 op de CO2-prestatieladder, zijn in het bezit van het VCA certificaat en het BRL7000 certificaat voor bodemsanering. Ook volgt Van Oord de ISM-code en wij zijn in het bezit zijn van een "Document of Compliance" (DOC). Ons personeelsmanagement voor de vloot beschikt over het certificaat conform de Maritime Labour Convention. Wij bezitten alle certificaten die voor onze sector van belang zijn. 

Neem contact op met de QHSE-afdeling voor meer informatie.