Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Prestaties & certificering

Een hoge QHSE-standaard (Quality, Health, Safety and Environment – dat staat voor Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu) is bepalend voor ons succes. Door het handhaven van een hoog QHSE-niveau willen wij voldoen aan de verwachtingen van onze opdrachtgevers en ons inzetten voor een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen die voor Van Oord werkt. Wij spannen ons voortdurend in om het aantal ongevallen en incidenten terug te brengen tot nul en de risico's voor de medewerkers, het materieel en de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Veiligheidsdoelen

We meten welke voortgang we maken bij het realiseren van onze veiligheidsdoelen door het aantal ongevallen per 200.000 gewerkte uren te meten. Het aantal ongevallen dat heeft geleid tot verzuim, is sinds 2007 gestaag afgenomen. En elk jaar stellen we hogere veiligheidsdoelen. Dan nog geldt: elk ongeval is er één te veel.

Het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn is een continu proces, dat nooit ophoudt. Om de volgende stap op de veiligheidsladder te bereiken, hebben 700 managers van Van Oord de afgelopen jaren een veiligheidstraining gevolgd. Ons programma Say YES to safety benadrukt dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor de veiligheid en dat van alle medewerkers veilig gedrag wordt verwacht. Het doel van het programma is om een proactieve houding ten opzichte van veiligheid te stimuleren (stap 4 op de veiligheidsbewustzijnsladder).

Prijzen

Van Oord beloont ieder jaar voortrekkers op het gebied van veiligheid door middel van de Brinker Leadership Award. In 2015 kreeg het offshore-windpark Luchterduinen deze prijs. Ook looft Van Oord ieder jaar de Vessel Safety Award uit. Deze prijs werd in 2015 gewonnen door het kraanschip Titan, dat actief is in het Kashagan-project in Kazachstan.

Normen en certificeringen

Het Van Oord-Managementsysteem biedt de kaders voor het beheersen van de bedrijfsactiviteiten en -risico’s. Het beschrijft de bedrijfsprocessen en zorgt ervoor dat ons werk altijd dezelfde hoge kwaliteit heeft. Dit geïntegreerde managementsysteem geldt voor alle projecten van Van Oord. Hieruit blijkt het belang dat wij hechten aan kwaliteit, gezondheid, veiligheid en de omgeving. 

Van Oord is gecertificeerd volgens ISO 9001: 2015 (kwaliteitsmanagement); ISO 14001: 2004 (milieumanagement) en OHSAS 18001: 2007 (arbo management). Voor deze drie normen heeft Van Oord een multisite-certificate, wat betekent dat alle juridische entiteiten van Van Oord zijn gedekt door een collectieve certificatieschema. In aanvulling hierop heeft een aantal juridische entiteiten ook eigen certificaten voor bepaalde normen. Ook volgt Van Oord de ISM-code en wij zijn in het bezit zijn van een "Document of Complience" (DOC).

Neem contact op met de QHSE-afdeling voor meer informatie.