Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Tools & training

Bij Van Oord wordt onder veiligheid meer verstaan dan alleen weten wat de regels en procedures zijn. Waar het bij veiligheid om draait, is proactief leiderschap. Dat is de kernboodschap van het programma ‘Say YES to Safety’. Leiderschap in dit kader betekent dat iedereen die bij Van Oord werkt of met ons samenwerkt – op projecten, schepen, werven of op onze vestigingen – dagelijks de verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar eigen veiligheid en voor de veiligheid van anderen. Van Oord biedt een breed veiligheidsprogramma aan, zodat iedereen die op een projectlocatie of aan boord van een schip werkt, over de juiste veiligheidshulpmiddelen beschikt. 

Life saving rules

Van Oord heeft negen life saving rules geïntroduceerd die zijn gericht op activiteiten met het hoogste veiligheidsrisico. Wij willen dat iedereen iedere dag veilig naar huis gaat: wij willen uiteindelijk elk persoonlijk letsel en alle incidenten elimineren. De life saving rules vormen een onderstreping van onze veiligheidsverklaring en –uitgangspunten. Zij moeten worden nageleefd door alle medewerkers, onderaannemers en bezoekers van Van Oord.

Stop the job

Veiligheid gaat voor alles. Bij Van Oord nemen we dat letterlijk. Ieder medewerker, van welke functie of positie ook, heeft het recht om het werk te stoppen op het moment dat de omstandigheden niet veilig genoeg zijn. Deze Stop the Job authority zorgt niet alleen voor de persoonlijke veiligheid van individuele medewerkers, maar zorgt er ook voor dat iedereen zich op alle locaties verantwoordelijk voelt voor de veiligheid van alle werkzaamheden. We roepen iedereen op om continu alert te zijn op onveilige situaties en/of processen en het werk te stoppen  -  ‘stop the job’ -  totdat het probleem is opgelost.

Trainingen

Van Oord beschikt intern over een academie die veiligheidstrainingen ontwikkelt en verzorgt en ‘safety kickoff’-bijeenkomsten organiseert voor medewerkers, opdrachtgevers en onderaannemers. In 2019 hebben ruim 2.000 collega’s aan een veiligheidstraining deelgenomen. Verder is er een e-learningcursus General Safety Induction geïntroduceerd, die verplicht is voor alle medewerkers van Van Oord. 

Naast de verplichte veiligheidscursussen besteden we specifiek aandacht aan veiligheid tijdens het inwerktraject voor nieuwe collega’s. De veiligheids- en kwaliteitseisen worden steeds strenger. Wij leggen de lat hoog en doen ons uiterste best om aan deze eisen te voldoen. Trainingen, ook voor ingeleende externen en leveranciers, zijn daar onderdeel van.