Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Tools & training

Van Oord biedt een breed veiligheidsprogramma aan, zodat iedereen die op een projectlocatie of aan boord van een schip werkt, over de juiste veiligheidshulpmiddelen beschikt. 

Life saving rules

Van Oord heeft negen life saving rules geïntroduceerd die zijn gericht op activiteiten met het hoogste veiligheidsrisico. Wij willen dat iedereen iedere dag veilig naar huis gaat: wij willen uiteindelijk elk persoonlijk letsel en alle incidenten elimineren. De life saving rules vormen een onderstreping van onze veiligheidsverklaring en –uitgangspunten. Zij moeten worden nageleefd door alle medewerkers, onderaannemers en bezoekers van Van Oord.

 

Stop the job

Veiligheid gaat voor alles. Bij Van Oord nemen we dat letterlijk. Ieder medewerker, van welke functie of positie ook, heeft het recht om het werk te stoppen op het moment dat de omstandigheden niet veilig genoeg zijn. Deze Stop the Job authority zorgt niet alleen voor de persoonlijke veiligheid van individuele medewerkers, maar zorgt er ook voor dat iedereen zich op alle locaties verantwoordelijk voelt voor de veiligheid van alle werkzaamheden. We roepen iedereen op om continu alert te zijn op onveilige situaties en/of processen en het werk te stoppen  -  ‘stop the job’ -  totdat het probleem is opgelost.

 

Trainingen

Veilig werken draait om bewustzijn van het belang van veiligheid. Maar het vereist ook bepaalde competenties. Samen met DNV-GL, een bedrijf van internationale faam als het gaat om maritieme veiligheid, organiseert Van Oord trainingen in het kader van het veiligheidsprogramma.

Het certificaat dat onze medewerkers ontvangen nadat zij de training hebben gevolgd, wordt door de klanten van Van Oord op prijs gesteld. Van Oord biedt de volgende cursussen aan:

  • VOGSI: Van Oord General Safety Introduction – deze training moet ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers zich bewust worden van de veiligheidsrisico’s en het belang van veiligheid voorop leren stellen, op basis van de binnen Van Oord geldende veiligheidsuitgangspunten, -normen en -procedures.
  • HIT: Hazard Identification Training (HIT) – in deze cursus leren de deelnemers hoe ze risico’s tijdens hun dagelijkse werk op projectlocaties of aan boord leren zien en herkennen. De deelnemers wordt een observerende houding aangeleerd; bovendien leren de deelnemers tijdens de cursus dat zij de verantwoordelijkheid hebben om te handelen wanneer er een risico wordt geconstateerd.
  • SLT: Safety Leadership Training – dit is een unieke trainingscursus voor leidinggevenden over de houding ten opzichte van veiligheid en wat zij doen om veiligheid te bevorderen. Managers van projecten of aan boord van een schip leren dat zij verantwoordelijkheid moeten nemen ten aanzien van de veiligheid van al het personeel.